Christoffer har brug for hjælp - men kommunen mangler penge

Læge Lars Lindø fra Falsled er far til en voksen søn med funktionsproblemer. Familien oplever ringere service, selv om Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste tre år har øget budgetterne til det specialiserede område med næsten 60 millioner kroner.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tilført millioner til det specialiserede område for at holde serviceniveauet. Alligevel er der borgere, som har en oplevelse af, at servicen er blevet ringere.

En af dem er læge Lars Lindø fra Falsled. Han er far til Christoffer på 29 år, som har  diagnosen infantil autisme i lettere grad. Det er en udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved blandt andet indsnævrede interesser, kommunikationsproblemer og svækkede sociale egenskaber.

- Min søn har gået i beskyttet skole i Svendborg og lærte meget sent at læse og skrive. Han har brug for støtte, men der er skåret i den socialpædagogiske indsats, siger Lars Lindø, som er fortvivlet over, at antallet af pædagoger på støttecenteret Damtoften i Faaborg er skåret ned til omkring det halve.

Christoffer selv kan ikke overskue at stille op til interview. Han har derfor inviteret sin far på besøg i sin bolig tæt ved forældrene i Falsled for at få ham til at sætte de rigtige ord på sin og familiens oplevelser med serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

- Tidligere var der syv-otte pædagoger i støttecenteret, men nu er der kun tre tilbage. Mange af brugerne er kede af det, ikke mindst de pårørende. Der er flere, der har trukket sig fra det fællesskab, der tidligere var i støttecenteret. Uroen er stor, og nu isolerer de sig derhjemme, siger Lars Lindø. 

Anerkender problemet

Faaborg-Midtfyn Kommune er som mange andre kommuner økonomisk hårdt presset på det specialiserede område. 

Kommunen forklarer, at nedskæringerne i den socialpædagogiske bemanding i støttecenteret Damtoften skyldes, at der er brug for ressourcer andre steder i kommunen. Flere børn og unge med psykiatriske diagnoser, sociale problemer, længere levetid og et stadig større forventningspres fra borgerne kræver hård prioritering af udgifterne.

- Samtidig har vi tilført det specialiserede område yderligere næsten 60 millioner kroner de seneste tre år, siger borgmester Hans Stavnsager (S), som er dybt frustreret over, at det ikke har været nok til at klare det stigende udgiftspres.

- De 60 millioner kroner har ikke hævet serviceniveauet. Det er penge, som er bevilget for at følge med de øgede behov.  Det kan godt være, at der er oplevelser af besparelser inden for nogle områder, men det skyldes, at vi hele tiden justerer den indsats, vi laver i forhold til, hvor meget efterspørgsel der måtte være på konkrete tilbud. Men samlet set, så er de 60 millioner vi har tilført, sket for at holde niveauet. Ikke for at øge det, siger Hans Stavnsager.

Skuffet over aftale

Borgmesteren er dybt skuffet over, at det i forbindelse med økonomiaftalen, som Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen indgik for et par uger siden, ikke lykkedes at lette presset på den kommunale økonomi.

KL gik ind til forhandlingerne med et ønske om et løft af det specialiserede området med fem milliarder kroner på landsplan, men fik kun et lille beløb, som ifølge Hans Stavnsager slet ikke rækker de kommende år.

- Det handlede ikke om at udvide vores service, men alene om at dække de ekstra udgifter vi allerede bruger. Som bekendt fik vi ikke de fem milliarder kroner, men i stedet 150 millioner kroner og en besked fra finansministeren om, at så må vi finde resten af pengene selv. 

Da økonomiaftalen blev præsenteret den 7. juni sent om aftenen, lagde formanden for KL Jakob Bundsgaard (S) heller ikke skjul på, at kommunerne nu står over for en vanskelig opgave.

- Der vil på det område (specialiserede område, red.) og andre områder skulle være nogle vanskelige prioriteringsområder ude i kommunerne, lød det fra formanden.

Socialminister Astrid Krag (S) har efterfølgende kaldt aftalen for "en solid hånd under det specialiserede socialområde”, men det stemmer ikke overens med den virkelighed, politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune kigger ind i.

- Vi sidder i øjeblikket med et sparekatalog på 30 millioner kroner, som kommer i spil i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret. Daginstitutionerne kan vi ikke spare på, fordi der er kommet minimumsnormeringer, som vi ikke kan røre ved. Det vil sige, at der kun er to områder tilbage, og det er ældreområdet og folkeskolen, siger Hans Stavnsager. 

Frygter fremtiden

Hos familien Lindø i Falsled er der stor skuffelse over, at der ikke bliver råd til at løfte velfærden på det specialiserede område de kommende år.

Christoffer, som kun bor få hundrede meter fra forældrenes hus, skal snart flytte i egen lejlighed i Faaborg, og det presser ham og forældrene yderligere.

- Det betyder jo, at vi næsten har dårlig samvittighed ved at tage på ferie, uden at vores søn er med. Vi er nervøse for, hvordan han bliver håndteret af det offentlige. Hidtil har vi været så heldige at have nogle naboer, som har stillet velvilligt op, og det er godt for ham, men det kan vi jo ikke forvente, når han rykker ind til Faaborg, siger Lars Lindø.