I det fynske folks tjeneste

Kommuner dropper specialskoler

De fynske specialskoler for børn med særlige problemer går en usikker fremtid i møde. De nye fynske kommuner vil i mange tilfælde trække deres elever hjem og selv forsøge med billigere tilbud til de svage elever.

De nye kommuner vil erstatte dyre specialskoler med billige tilbud i deres egne kommuner

Forældrene frygter for børnenes fremtid, hvis specialskolerne bliver erstattet af kommunale tilbud

1 af 2

For få år siden var der venteliste på at få børn ind på Bøgelundsskolen i Middelfart Kommune. I dag er kommunerne meget mere tilbageholdne med at sende børn til observationsskolen.

Søndersø Kommune har allerede neddroslet samarbejdet med Bøgelundsskolen i Middelfart.

- Det er vores fornemmelse, at priserne er steget i takt med at færre kommuner benytter sig af Bøgelundskolens tilbud, siger Steen Brydegaard, der er medlem af Sammenlægningsudvalget i Nordfyns Kommune for SF.

Halv pris

En elev på Bøgelundsskolen koster 565.000 kroner om året, og denne pris er årsagen til at Nordfyn Kommune til næste år helt dropper samarbejdet med Bøgelundsskolen og i stedet laver et tilbud de svage elever i Otterup.

- Vi kan gøre det for den halve pris i vores eget lokalområde, forklarer Steen Brydegaard.

Dårlige tilbud

Men den tror skolelederen på Bøgelundskolen ikke på.

- Måske er de meget dygtige på Nordfyn, men mere sandsynligt, så giver kommunen nu et tilbud til de svage elever, som er dårligere end det vi kan tilbyde i dag, siger skoleleder Per Pedersen.

Og denne betragning er en forældre enig i.

- Jeg kan se på min dreng, at han har fået utrolig meget ud af undervisningen på Bøgelundsskolen. Jeg synes politikerne mangler indsigt i børnenes situation, og jeg kan frygte, at det får katastrofale konsekvenser får børnene, hvis man tager forkeret beslutninger nu, siger Marlene Larsen, der er mor til en elev på Bøgelundsskolen.

Økonomiske hensyn

Flere skolepsykologer har overfor TV 2/FYN bekræftet, at det i stigende grad er økonomiske hensyn, der vejer tungest, når kommunerne overvejer, hvilken foranstaltning, den vil henvise et barn til.

Kommunerne vil ikke betale, selvom skolepsykologen indstiller at den bedste løsning vil være en specialskole.

- Det er klart at når der er relativt store økonomiske omkostninger forbundet med at bruge Bøgelundsskolen, så vil enhver kommune spørge sig selvom det er nødvendigt, siger Steen Brydegaard.