I det fynske folks tjeneste

Kræftskole på Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital opretter kræftskole for helbredte patienter.

-

Odense Universitetshospital opretter kræftskole for helbredte patienter.

Indlæggelser og kemoterapi er forhåbentlig fortid for de ni helbredte kræftpatienter, der 13. april starter i en ny kræftskole på Odense Universitetshospital. Her er det livet efter endt behandling, der står på skoleskemaet.  

- Formålet er at give patienterne mulighed for at håndtere alle de problemer, de møder efter en svær sygdom og et voldsomt behandlingsforløb. Mens de var i behandling, var de i trygge rammer her på hospitalet, nu skal de tilbage til arbejdet, lære at tackle problemerne i familien og i det hele taget kunne svare på spørgsmålet: Hvordan kommer jeg videre, forklarer ledende overlæge Jens Oluf Pedersen fra Hæmatologisk afdeling X.  

Eleverne på kræftskolen er et lille udsnit af de op mod 100 mennesker fra det sydvestdanske område, der hvert år gennemgår en højdosis kemoterapi-behandling på Afdeling X som et led i en behandling mod leukæmi (blodkræft) eller lymfekræft. 

Ved skolestarten er patienterne færdigbehandlede og har ikke længere tegn på sygdommen. De er på vej ud i livet igen - vel vidende, at for en del af dem vil sygdommen vende tilbage. Derfor får de på kræftskolen støtte til at begynde på en normal tilværelse, og de får mulighed for at tage en ægtefælle eller pårørende med, så også familien får viden om sygdommen og mulighederne for at overvinde de psykiske og fysiske følger af forløbet.  

Skoledagene indeholder emner som psykiske reaktioner på sygdom, om det at blive erklæret rask samt livet efter endt behandling. Viden om kræftsygdomme, genoptræning, ernæring og seksualitet er også en del af pensum. Underviserne er læger, en sexolog, psykologer, en diætist og en tidligere patient.  

- Normalt får du på et sygehus kun tilbud om at få behandlet din fysiske sygdom, her bliver der også taget fat i de psykiske og sociale sider af kræften, som er lige så vigtige, siger psykolog Kai Evan Pedersen, der er leder af kræftrådgivningen for Fyns Amt hos Kræftens Bekæmpelse.   Han roser kræftskolen for at give patienterne mulighed for at støtte hinanden og for at tage ansvar for deres eget sygdomsforløb. - Det får du ellers aldrig mulighed for som kræftpatient, siger Kai Evan Pedersen.  

Initiativet til kræftskolen er taget af to sygeplejersker, Anja Andersen og Ditte Therkildsen fra sengeafdelingen på Hæmatologisk afdeling X på OUH. De to sygeplejersker har igennem et år kortlagt patienternes undervisningsbehov ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og har derpå lagt undervisningsplanen ud fra patienternes ønsker.  

Fremover er det hensigten, at der hvert forår og efterår skal afvikles en fire dage lang kræftskole på Patienthotellet ved Odense Universitetshospital med støtte fra en række private og offentlige sponsorer.