I det fynske folks tjeneste

Kursus i at undgå skilsmisse

Nu er det muligt for ægtepar at gå på kursus i at undgå skilsmisse. Og der gives statsstøtte til kurserne.

02:02

1 af 4

Ved forhandlinger om Satspuljemidlerne i oktober 2009 blev der indgået aftale om at afsætte i alt 10 millioner kroner over de kommende 4 år til en tilskudsordning til parrådgivning.

Parkurserne vil blive udbudt i alle landets 5 regioner fra efteråret 2010.
Det første kursus i Odense afholdes i september og november.

- Mange par har svært ved at tale sammen. Det kan være om problemer i sexlivet, i økonomien eller med børneopdragelse. Så noget af det vigtige i kurserne er at blive bedere til at tale sammen, siger Søren Marcussen, konsulent ved Center for Familieudvikling.

De næste 3½ år vil der årligt bliver afholdt 9 kurser i Region Syddanmark - flere af dem i Odense.

Fakta om kurserne

Et PREP-parkursus er et kursus, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser.

Undervisningen kombineres med videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder.

Et parkursus består af et 15-17 timers program fordelt over en weekend eller 5 hverdagsaftener.

Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold på kurset.

Undervisningen er fælles og efterfølges af opgaver, som man selv arbejder med sammen med sin partner. Der tilbydes vejledning, når der skal læres nye kompetencer.