I det fynske folks tjeneste

Landsdækkende oprør mod fynsk præstefyring

Præster fra flere steder i landet er i oprør over fyringen af sognepræst Bodil Greve Schmidt fra Munkebo.

Præster landet over er i oprør over fyringen af Bodil Greve Schmidt

45 præster har skrevet et åbent brev til kirkeminister Bertel Haarder (V) med en skarp protest over de kirkelige myndigheders sagsbehandling, som de mener blæser på god forvaltningsskik. Det skriver Kristelig Dagblad.

Onsdag aften tager sognepræster fra Sjælland, Fyn og Jylland til Munkebo for at vise deres solidaritet med præsten og demonstrere ved døren til et støttemøde, som menigheden har indkaldt til.

Mistet tillid

Sognepræsterne mener ligesom deres fagforening, Den Danske Præsteforening, at sagsbehandlingen i forbindelse med afskedigelsen er fuld af formelle fejl.

Sognepræst Georg Klinting, Krogsbølle på Fyn, er initiativtager til det åbne brev. Han har været præst i 36 år og har aldrig været ude for en præstesag med så kritisabel en behandling.

- Vi frygter for vores retssikkerhed som tjenestemandsansatte præster. Vi har mistet tilliden til, at de kirkelige myndigheder og i særdeleshed Kirkeministeriet vil behandle præstesager og andre ting upartisk og kritisk. Kirkeministeriet har kritikløst accepteret biskoppens indstilling til afsked, og hans ord er stort set gentaget i fyringens endelige ordlyd, siger Georg Klinting til avisen.

Bag præstens ryg

Georg Klinting er også stærkt oprørt over, at det folkekirkelige administrative system tilsyneladende kan arbejde med en fyringssag i månedsvis, uden at den berørte præst hører et ord.

- Hele sagen er båret af, at menighedsråd, provst, biskop og Kirkeministeriet i månedsvis har arbejdet på afskedigelsen
bag præstens ryg. Imens passer præsten sit arbejde uden problemer. Det fortaber sig i det hele taget i det dunkle, hvordan man kan afskedige en præst efter 24 år med begrundelsen "uegnet" uden et eneste konkret eksempel, siger Georg Klinting.

Til protestmøde

Men præsterne nøjes ikke med at sende breve. Sognepræst Henning F. Hansen, Nr. Asmindrup ved Nykøbing S., oplyser, at mindst 10 præster vil demonstrere ved menighedsmødet onsdag aften, men at han regner med flere deltagere.

- Vi er rystede og vrede over den behandling, som Bodil Greve Schmidt har fået. Hvis det er vilkårene, er der ikke en eneste som ved, hvornår den næste ryger. Jeg finder det ubegribeligt, at det kan foregå i dagens Danmark, siger Henning F. Hansen.

Bodil Greve Schmidt har fået en såkaldt diskretionær afsked. Det betyder, at der ikke foreligger konkrete tjenstforseelser og tjenstligt forhør og at selve fyringen er foretaget ud fra et skøn.I morgen mødes Præsteforeningen med Bodil Greve Schmidt for at afgøre, hvilke skridt der skal tages.Kirkeministeren er på rejse og kan derfor
ikke kommentere brevet, men gør det på et senere tidspunkt, oplyser Kirkeministeriet.