I det fynske folks tjeneste

Lange ønskesedler fra Odensepolitikere

Odense Kommune skal for en gangs skyld ikke spare. Derfor var der også lange ønskesedler fra politikerne, da de mødtes til første runde af budgetforhandlingerne.

Odenses politikere til budgetmøde. Hver især havde de lange ønskesedler med.

Onsdag eftermiddag og aften mødtes politikerne til førstebehandling af næste års budget. Og for første gang er der millioner i overskud til forbedringer af servicen og skattelettelser. Derfor skortede det heller på ønsker fra politikerne.

Alle partier ser gerne, at der bliver afsat flere penge til de ældre, så der bliver mere tid til de ældre. Og så er de fleste også enige i, at børneområdet skal have flere midler.

Torsdag mødes politikerne og går i gang med de egentlige forhandlinger. I eftermiddag fremlægger Jan Boye så de første skitser til budgettet.

Partiernes ønsker

S: Flere vuggestuepladser, gratis mad til alle børn i skoler og institutioner og mere tid til de ældre.

K: Flere ansatte i ældreplejen, udvidet åbningstid i daginstitutioner

SF: Flere penge til ældreplejen, modernisering af skoler, støtte til børn med særlige behov

V: Mere tid til de ældre, udvidet åbningstider i daginstitutioner, flere penge til skoler

EL: Mere tid i ældreplejen, modersmålsundervisning, husassistenter i alle daginstitutioner

R: Bedre IT i skolen, bedre undervisning, støtte til sociale væresteder

DF: Et ekstra bad til de ældre om ugen, flere vuggestuepladser, drugwipes på restauranter og skoler