I det fynske folks tjeneste

Ledere arbejder i deres ferie

Næsten halvdelen af danske ledere tjekker firma-email eller udfører andet arbejde i løbet af deres ferie. Syddanske ledere er dog bedre end de fleste til at slappe af.

Foto: Camilla Rønde / Scanpix

44 Procent af danske ledere arbejder i løbet af deres ferie i stedet for at slappe af. Dog siger 60 procent af lederne fra Syddanmark, at de ikke arbejder en eneste dag i ferien og er dermed mere afslappede end gennemsnittet.

Det viser en analyse fra EGN Danmark - et professionelt netværk for ledere og specialister.

Det betyder dog, at 40 procent af de syddanske ledere arbejder i ferien og 32 procent siger desuden, at de arbejder hver fjerde feriedag eller mere.

Tallene fra Syddanmark er de næstlaveste i Danmark. I Region Hovedstaden siger 49 procent af lederne, at de arbejder i deres ferie.

Ledelsesekspert og netværksdirektør i EGN Danmark, Lars Hartung Honoré er både overrasket og bekymret:

- Ferier skal jo netop være det åndehul, hvor man samler energi og er sammen med sine
nærmeste, uanset om man er leder eller medarbejder, siger han.

Tidspres og tilgængelighed
Forklaringen på, at lederne ikke slapper af i ferien, er at de oplever et stort arbejdspres og krav om at være tilgængelige hele tiden.

Hver fjerde adspurgte i analysen føler, at de har for lidt tid til deres arbejde.

- Mange ledere formår ikke at adskille arbejde og fritid. De vænner deres organisation, kunder og samarbejdspartnere til, at de altid er tilgængelige, hvilket skaber et uhensigtsmæssigt forventningspres. Dybest set handler det jo om, at lederen ikke sætter grænser og herved viser respekt for sig selv og sine nærmeste, forklarer Lars Hartung Honoré. 

Mange overvejer at skifte job
De mange arbejdstimer i ferier, weekends og aftentimer får mange ledere til at overveje at skifte arbejde.

Hver femte syddanske leder siger, at tidspresset får dem til at overveje jobskifte.

- Det er et opråb til ledere på alle niveauer. For toplederen er det jo en vigtig påmindelse om, at der skal skabes gode rammer for at tiltrække og fastholde de dygtigste ledere. Og hvis hver femte leder overvejer et jobskifte på grund af manglende tid, så har han eller hun formentlig også en håndfuld hårdtarbejdende nøglemedarbejdere, der går rundt med de samme overvejelser, siger Lars Hartung Honoré.

EGN-analysen i tal: ’Perspektiv på ledelse 2017’

• 44 pct. af danske ledere svarer, at de enten helt eller delvist har brugt feriedage på at
arbejde inden for det seneste år – der er ikke signifikant forskel mellem mandlige (44 pct.) og
kvindelige (43 pct.) ledere
• 25 pct. har helt eller delvist brugt en fjerdedel af deres feriedage på arbejde
• 11 pct. har helt eller delvist brugt minimum halvdelen af deres feriedage på arbejde
• 8 pct. svarer ’ved ikke’
• Det er særligt yngre ledere, der bruger feriedagene på arbejde. Således svarer over
halvdelen (52 pct.) af de 28-40-årige ledere, at de enten helt eller delvist har brugt feriedage
på at arbejde inden for det seneste år. Næsten hver sjette (15 pct.) har brugt halvdelen eller
flere af deres feriedage i arbejdsøjemed.
• Blandt de 41-50-årige ledere bruger 43 pct. feriedage på at arbejde, mens tallet for
ledere over 51 år er 40 pct.
• Tæt på hver fjerde leder (23 pct.) oplever at have for lidt tid til at nå sine arbejdsopgaver
– der er ikke bemærkelsesværdig forskel på den oplevelse på tværs af køn og aldersgrupper
i analysen.
• Hver femte leder (19 pct.) svarer, at manglende tid til at nå opgaverne kan føre til
overvejelser om et jobskifte – særligt blandt yngre ledere på 28-40 år (27 pct.) og ledere i
aldersgruppen 41-50 år (28 %), mens blot hver tiende leder (11 pct.) i gruppen 51+ år går
med samme overvejelse.
• Syddanske ledere er den gruppe, hvor næst færrest arbejder i ferien (40 pct.), mens flest
ledere fra Region Nordjylland (51 pct.) og Region Hovedstaden (49 %) arbejder i ferien.
Analysens data ejes af EGN og må derfor ikke anvendes uden kreditering af EGN.
Analysen er udarbejdet af Epinion for EGN Group og omhandler danske, svenske og norske
lederes arbejde uden for normal arbejdstid. Data er indsamlet gennem e-survey fra 2.-27. marts
2017. Analysen omfatter besvarelser fra 1.504 ledere i alderen 28-65 år – heraf 502 personer
med ledelsesansvar i Danmark. Respondenterne er repræsentativt fordelt ift. alder, køn og
region og efterfølgende vægtet i henhold til de af Danmarks Statistik oplyste gældende
demografiske data.