I det fynske folks tjeneste

Letbanen prioriteres af regeringen

01:28

Odense er et skridt nærmere en letbane. regeringen, DF og Enedslisten mener, det er fornuftigt med letbaner i de største danske byer.

1 af 2

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslistens aftale om at styrke den kollektive trafik kommer direkte Odense til gode. Der er afsat penge til at se på anlæggelsen af en letbane i Odense.

Odense er et skridt nærmere på at få den letbane, der skal forbinde midtbyen med det nye supersygehus og universitetet.

I aftalen mellem regeringen, DF og Enhedslisten står der, at etablering af letbaner kan være en god idé i de største byer, hvor der er befolkningsmæssigt grundlag for højklasset kollektiv transport.

Og Odense er direkte nævnt i aftalen. I aftalen står der om letbanen i Odense:

Parterne noterer sig, at Odense Kommune i samarbejde med staten gennemfører en VVMundersøgelse på en letbane i Odense. VVM-undersøgelsen forventes færdig ultimo 2013.

Det er Odense Kommunes mål, at den nye letbane skal stå færdigt, når det kommende universitetshospital åbner i 2020.

Dette giver derfor projektet en skarp tidsplan. Parterne er derfor enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at optimere den kommende undersøgelses- og planlægningsproces.

Parterne er derfor enige om at afsætte yderligere 15 mio. kr. til en optimering og forcering af de kommende undersøgelser herunder gennemførelse af VVM-redegørelse, således at grundlaget for en beslutning om letbanen kan tages hurtigt, så projektering, udbud og anlægsarbejdet kan kan komme i gang i tide i forhold til målet om projektets færdiggørelse i 2020.

læs hele aftalen her

Ved du noget? Så send os et tip