I det fynske folks tjeneste

Livsfarlig luftforurening i Odense

Luftforureningen i Odense var sidste år over grænseværdierne for både kuldioxid og partikler, viser analyser fra Danmarks Miljøundersøgelser, DMU.

For meget kuldioxid og for mange partikler øger riskoen for blodpropper og kræft i Odense

DMU har undersøgt luftkvaliteten i de større danske byer og både i København, Aalborg og Odense er indholdet af kvælstofdioxid større end de grænseværdier, der kommer til at gælde fra 2010.

Øger risiko for blodpropper og kræft

Når det gælder overskridelse af antallet af partikler kan hverken Odense eller København overholde de grænseværdier, der har været gældende siden 2005.

De meget små partikler i indåndingsluften kan blandt andet medføre en forhøjet risiko for hjertesygdomme eller blodpropper, skriver
politiken.dk. De giver også en markant øget risiko for kræft hos børn eller for skader på arveanlæggene.Tallene afslører dermed, at Danmark overskrider de EU-grænseværdier, der skal holdes fra 2005 og 2010

Læs pressemeddelelse fra DMU