I det fynske folks tjeneste

Lov skal sikre sommerhuse på lejet grund

Sorte flag til tops i flagstængerne ved sommerhuse ved Bøgebjerg Strand i 2006, hvor lejerne kørte sag mod jordejer efter store prisstigninger.

Minister vil sikre sommerhusejere, der lejer deres sommerhusgrund, mod voldsomme huslejestigninger.

Der er omkring 9000 danske sommerhuse, der ligger på lejet grund. En stor del af dem ligger på Nordfyn og ved Bøgebjerg Strand ved Kerteminde.

I flere tilfælde har sommerhusejere oplevet at grundejeren hæver lejen markant, når lejeaftalen for disse grunde udløber

Det vil minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen nu forhindre med et nyt lovforslag.

- Der er behov for at skabe balance på dette område. Det er ikke rimeligt, at lejere af sommerhusgrunde bliver afkrævet højere leje end markedsværdien. Jeg har derfor fremsat et forslag i Folketinget om regler på dette område, som sikrer, at lejen ikke overstiger en rimelig markedsleje, siger Carsten Hansen.

Efter de nuværende regler har lejere af sommerhusgrunde kun de almindelige aftaleretlige regler at støtte sig til, hvis lejeren bliver stillet overfor voldsomme lejestigninger. Det kan i sidste ende betyde, at lejeren må nedrive eller flytte sommerhuset, hvis ikke man kan blive enig om lejen af grunden.

Fakta om lovforslaget

Lov om sommerhuse på fremmed grund, L34, blev fremsat i Folketinget den 9. oktober 2013 og bliver 1. behandlet den 22. oktober.

Loven gælder for udlejede sommerhusgrunde, når lejeren har opført et sommerhus. Loven gælder ligeledes, når en ny lejer køber sommerhuset af den hidtidige lejer. Loven indebærer at:

- Lejeren af grunden kan forlange lejenedsættelse, hvis lejen væsentligt overstiger markedslejen, og at det kun kan aftales, at lejen reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset.

-Begge parter kan i lejeperioden forlange, at lejen hvert 5. år tilpasses til markedslejen. Denne tilpasning skal ske over en 5-årig periode. Hermed sikres, at der sker en jævn udvikling i lejen for sommerhusgrunde.

- Det indgår i loven, at lejeren har ret til at sætte en anden person i sit sted i forbindelse med overdragelse af sommerhuset og, at det kun er lejeren, som kan opsige lejeaftalen i lejeperioden.

- Lejeren kan frit opsige lejeforholdet med 6 måneders opsigelsesfrist. Udlejeren har ikke en tilsvarende adgang til at opsige lejeaftalen.

Loven gælder for aftaler om leje af sommerhusgrunde, som indgås efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2014, herunder ved genforhandling af eksisterende lejeaftaler.

Se hele lovforslaget

Fynske sommerhuse

Fynske sommerhuse på lejet grund:

I Nordfyns Kommune topper listen med 1009 sommerhuse på lejet grund. Kerteminde kommune er nummer to på listen med 921 sommerhuse.

For de øvrige fynske kommuner fordeler tallene sig sådan:
Middelfart Kommune 115
Faaborg-Midtfyn Kommune 88
Langeland kommune 75
Svendborg kommune 58
Nyborg Kommune 41
Assens Kommune 30
Ærø kommune 1
Odense Kommune 0

Ved du noget? Så send os et tip