I det fynske folks tjeneste

Lungekræft: Bopæl kan afgøre om du overlever

Chancen for at overleve lungekræft er markant bedre i det østlige Danmark end i Vestdanmark.

Bopælen kan være afgørende for, om patienter med lungekræft overlever eller dør af deres sygdom.

En ny rapport fra regionerne konkluderer, at overlevelsen i Region Hovedstaden er op til 20 procent højere end i Vestdanmark.

Undersøgelsen er den mest grundige af sin art til dato, og den er baseret på regionernes behandling af knap 12.000 patienter, som i årene fra 2008 til 2010 fik konstateret lungekræft - en af de mest alvorlige kræftsygdomme.

I Kræftens Bekæmpelse kalder direktør Leif Vestergaard Pedersen det for uacceptabelt, at der er så store forskelle i behandlingsresultaterne, og overlevelseschancerne.

- Patienterne skal have samme gode behandling i hele landet. Alle lungekræftpatienter skal have del i de gode resultater, som er opnået i Region Hovedstaden, siger Leif Vestergaard Pedersen.

- Regionerne har haft undersøgelsen i tre måneder, og derfor har jeg en formodning om, at de allerede er i gang med at rette op, siger han.

Når det gælder operation, som er den mest effektive behandling, er der forskel på, hvilke patienter, der får det tilbud.

Også for kemo- og strålebehandling er der forskel på, hvor tidligt, hyppigt og udbredt behandlingerne gives.

Resultatet er, at patienter i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland har mellem 10 og 20 procent højere dødelighed end patienter i Hovedstaden.

Ifølge formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), viser rapporten, at der er behov for at opdatere de kliniske retningslinjer for lungekræft.

- Da vi så forskelle i dødelighed på lungeområdet, som ikke umiddelbart kunne forklares, bad vi nogle fagfolk undersøge det. Vi har nu fået en rapport, der peger i retning af nogle årsager og nogle mulige kliniske forbedringspunkter, siger Bent Hansen.

- Regionerne skal blandt andet lære af hinandens erfaringer i forhold til at organisere lungekræftbehandling. Vi skal også hurtigst muligt implementere nye opdaterede kliniske retningslinjer, når de foreligger, fastslår regionsformanden.

Rapporten er lavet i samarbejde mellem lungekræftlæger fra hele landet og demonstrerer ifølge Kræftens Bekæmpelse værdien af registrering.

- Uden registreringen og den omfattende faglige analyse havde vi aldrig fundet forskellen mellem regionerne. Så kunne denne forskel i virkeligheden have fortsat i mange år - til skade for patienterne, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Han mener, at rapporten vil give lungekræftlægerne et mål at arbejde efter for at opnå det højeste niveau i behandlingen.

- Jeg har allerede hørt fra flere læger, at de er glade for rapporten - selv om den viser, de ligger i den dårlige ende. Så er det bare med at komme i gang med forandringerne. Det skylder vi patienterne, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Trods de store forskelle i overlevelse mellem regionerne, viser rapporten, at overlevelsen af lungekræft generelt er steget og ventetiden på behandling er faldet fra 56 til 40 dage.

Ved du noget? Så send os et tip