I det fynske folks tjeneste

Mac Baren klarer sig godt i modvind

På trods af en stærkt faldende efterspørgsel efter røgtobak i Danmark, præsenterer Mac Baren Tobacco Company A/S i Svendborg et tilfredstillende resultat.

Mac Baren fik et stort overskud i 2004/05 trods et presset marked

Overskud dog mindre end sidste år

Overskuddet for 2004/05 blev på 25.8 mio. kroner mod 28.4 mio. kroner året før. Nedgangen skyldes udelukkende det danske marked, som efter en afgiftsnedsættelse på cigaretter i 2003 blev skævvreddet til fordel for salget af cigaretter. Et forhold, der kun delvist blev korrigeret i forbindelse med afgiftsforhøjelse i januar 2005. Dette udløste umiddelbart efter en priskrig på cigaretmarkedet, som har vist sig at være en væsentlig hindring for salget af traditionelle røgtobakker.

Pibetobak som nicheområde

På trods af det generelt faldende marked for pibetobak på verdensplan, er det alligevel lykkedes for Mac Baren Tobacco Company A/S at udvikle salget i positiv retning på både en række vigtige eksisterende markeder og nye eksportmarkeder. Denne udvikling skyldes især virksomhedens store fokusering på pibetobak som et nicheområde, hvor fortsat produktudvikling af brandede Mac Baren tobakker og løbende optimering af distributørnettet har været afgørende faktorer.