I det fynske folks tjeneste

Mange fejl på Jobcenter Middelfart

På Middelfart Jobcenter har Beskæftigelsesministeriets tilsynsenhed netop fundet fejl i næsten hver tredje af de undersøgte sager i en stikprøvekontrol.

- Det er ikke godt nok, erkender leder af jobcentret Per Rasmussen overfor Fyens Stiftstidende.

I nogle af sagerne har sagsbehandlerne vurderet, at der måtte være
tale om en bagatelgrænse, og hvor en økonomisk sanktion ikke ville give nogen mening.

- Vi har følt, at tvivlen måtte komme den enkelte til gode. Men den vurdering må man ikke lave. Så det vil vi ikke gøre i fremtiden, siger Per Rasmussen.

Selv om tilsynsenheden placerer resultatet et godt stykke inde i
kategorien "uacceptabelt", adskiller jobcentret i Middelfart sig ikke
væsentligt fra landsgennemsnittet.

Ifølge den seneste årsrapport fra tilsynsenheden lavede jobcentrene gennemsnitligt fejl i 27 procent af de sager, der havde at gøre med
rådighedsvurderinger af jobparate ledige på kontanthjælp,
starthjælp eller introduktionsydelse.

Loven kræver ellers hårde, økonomiske straffe, men når ledige på
kontanthjælp ikke overholder aftaler eller overtræder reglerne, nøjes sagsbehandlerne på landets jobcentre alligevel ofte med at uddele
påmindelser eller advarsler.

I Dansk Socialrådgiverforening har formand Bettina Post dog fuld forståelse for, at hendes medlemmer på jobcentrene ofte holder igen med hårde økonomiske sanktioner over for ledige på kontanthjælp.

- Vi er ansat til at gøre, hvad loven siger, men jeg kan sagtens forstå, hvis der er sagsbehandlere, som nogen gange kan have svært ved at se fornuften i mange af reglerne, siger Bettina Post til Fyens Stiftstidende.