I det fynske folks tjeneste

Mange storebæltsarbejdere på førtidspension

Lange arbejdsdage og hårdt fysisk slid med at bygge Storebæltsbroen har ødelagt helbredet hos mange ansatte, viser forskningsprojekt

Langt flere end ventet af de bygningsarbejdere, der deltog i opførelsen af den faste forbindelse over Storebælt, er i dag gået på førtidspension, skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

Et forskningsprojekt fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) viser, at ekstremt lange arbejdsdage og -nætter gennem flere år og hårdt slid ser ud til at have haft helbredsmæssige omkostninger for bygningsarbejderne.

Storebæltsarbejderne har også langt hyppigere været indlagt på hospital end sammenlignelige grupper, viser projektet.

Altovervejende har det handlet om problemer med bevægeapparatet - typisk knæ, arme og ryg. Arbejdsrytmen på det daværende storebæltsbyggeri var typisk en turnus på syv dage i træk á 12 timer efterfulgt af en friuge og derpå syv nætter i træk ligeledes á 12 timer.

Seniorforsker Søren Spangenberg fra forskergruppen mener, at tallene bør give stof til eftertanke hos arbejdsmarkedets parter.