Mariann er plaget af 'forfærdelig' støj: - De har simpelthen glemt os

Mariann Kristensen og hendes mand kan ikke sidde ude, når trafikken er værst, fordi de ikke kan høre hinanden. De føler sig overset i støjbekæmpelsen.

Det er forfærdeligt. Sådan beskriver Mariann Kristensen den støj som hende og hendes mand kan høre fra Fynske Motorvej.

De bor på Heliosvænget lige bagved motorvejsafkørsel 50, men mens der bliver talt om støjværn efter frakørslen, føler ægteparret sig overset som nærmeste naboer, fortæller hun. 

Udmeldingen fra politikerne er, at der vil blive kigget på flere støjværn, når motorvejen skal udvides. Men det er ikke godt nok, mener Mariann Kristensen.

- Der går for lang tid, fordi de simpelthen har glemt os. Jeg tror, det er ti år siden, de byggede faunabroen, og siden er der ikke blevet gjort noget, siger hun.

Kan ikke høre, hvad gæsterne siger

Ægteparret har boet i huset på Heliosvænget i 20 år og hørt støjen stige gennem årene. Det påvirker dem både i hverdagen og i ferier, hvor de ikke kan sidde ude på grund af støjen.

Ifølge Mariann Kristensen er det værst i om morgenen og om aftenen ved fyraftenstid, når det regner, og når vinden er på.

- Vi kan ikke sidde ude i ferieperioder og have gæster. Når bilerne kører til og fra arbejde, kan vi ikke tale sammen. Vi kan ikke høre hinanden, siger hun.

- Så må vi gå indendøre og lukke alle døre og vinduer, fordi vi kan høre det igennem vinduer også.

Adressen og motorvejen er adskilt af et levende støjværn, men ifølge Mariann Kristensen er effekten blevet dårligere, efter det blev tyndet ud for nogle år siden.

Fordi trafikstøjen fylder så meget for hende, prøver hun at skære ned på andet støj i hverdagen. Det betyder, at mobilen er på lydløs og radioen holdes slukket. 

Manden er blevet glemsom

For under en måned siden offentliggjorde Mærsk McKinney Møller-Instituttet på Syddansk Universitet (SDU) et studie, der pegede på en sammenhæng mellem trafikstøj og demens.

Resultaterne viste, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle demenssygdomme, hvis man over en årrække bliver udsat for trafikstøj over 55 decibel.

- Jeg tænkte: Det er jo det, der har ramt min mand. Han glemmer, han er rundt på gulvet engang imellem. Altså han er blevet testet for demens, skal det siges. Men det påvirker ham meget med støjen, for så går han ind i sig selv, hvor han kan lukke af, og så reagerer han ikke på sine omgivelser, siger Mariann Kristensen.

Kommunen vil lægge pres på Folketinget

Odense Kommune er bekendt med problematikken på blandt andet Heliosvænget. 

Og i denne uge mødtes Støjgruppe-repræsentanter fra de berørte områder med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V), der havde invitereret til rundbordssamtale på rådhuset. 

Kommunen håber på, at et samlet overblik fra grupperne kan bruges til at søge penge fra regeringens Infrastrukturplan 2035.

For ifølge Peter Rahbæk Juel er planen for bekæmpelsen af støjgener klar. De vil fra kommunens side fremadrettet lægge mere pres på deres kontakter i Folketinget, lød det efter mødet.