I det fynske folks tjeneste

Marsvin i Storebælt skal beskyttes

Områder omkring Storebæltsbroen skal sammen med flere andre havområder i landet beskyttes for at hjælpe den lille hval Marsvinet.

Sammen med 8 andre områder i landet skal Storebælt nu beskyttes for at skabe bedre levevilkår for blandt andet marsvin

I alt skal omkring 8000 kvadratkilometer i 12 forskellige havområde med sjældne rev og yngleområder beskyttes for at forbedre levevilkårene for truede dyr og blandt de områder som nu får forbedret livsvilkår for Marsvin er et område omkring Storebæltsbroen.

 - Beskyttelsen bliver markant bedre med den her plan. Den betyder, at Danmark kommer i førerfeltet i EU, når det drejer sig om at beskytte havområder, siger Miljøminister Troels Lund Poulsen(V) til Berlingske Tidende.

EU har tidligere kritiseret Danmark for ikke at have gennemført habitatdirektivet godt nok. Og miljøministerens udspil kommer samme dag, som ministeren i et samråd skal forklare Folketingets miljøudvalg, hvorfor regeringen ikke som lovet har udpeget de nye beskyttede havområder inden sommerferien.

I den nye plan lægger By- og Landskabsstyrelsen blandt andet op til at fredeliggøre områder omkring Storebæltsbroen og vest for Grenen ved Skagen for at hjælpe marsvinet. I Nordsøen skal Det Gule Rev være habitatområde, fordi det består af fiskerige og varierede stenrev. Planen lægger desuden op til, at ni eksisterende Natura 2000-områder bliver udvidet for blandt andet at beskytte de såkaldte boblerev.

Danmarks Naturfredningsforening er indtil videre kun "begrænset positiv" i forhold til Miljøministeriets plan.

- En ting er at udpege områderne, noget andet er at forvalte dem. Det bliver interessant at se, hvordan regeringen har tænkt sig at gøre det, siger Ella Maria Bisschop-Larsen til avisen.