I det fynske folks tjeneste

Marsvin og delfiner boltrer sig i vandet omkring Fyn

Bestanden af marsvin, delfiner og vågehvaler i farvandene omkring Danmark er i god gænge, viser ny optælling.

Foto: Shutterstock/Scanpix

Foto: Shutterstock/Scanpix

Foto: Shutterstock/Scanpix

1 af 3

De danske farvande er hjemsted for tusindvis af marsvin, delfiner og vågehvaler, der ser ud til at trives og have det godt.

Det viser en ny kortlægning, som eksperter fra Aarhus Universitet har medvirket i. Optællingen viser, at der i farvandene omkring Danmark lever 107.000 marsvin, 1.900 delfiner og 600 vågehvaler.

Det er de tre mest almindelige hvalarter, når man ser på farvandene omkring Danmark - altså Nordsøen, Kattegat, Østersøen og Bælthavet, som tæller Lillebælt, Storebælt, det Sydfynske Øhav, Samsø Bælt, Smålandsfarvandet og tilgrænsende sunde samt Øresund.

Læs også Nu kan 10-årige Lærke høre Lillebælts marsvin

Det er tredje gang, at hvalerne tælles op på europæisk niveau. Og optællingen viser, at bestanden af hvaler er meget stabil.

- Statistisk set har der ikke været hverken op- eller nedgang i bestanden. Det er sådan set meget beroligende. Det betyder, at vi stadig har nogle have, som ikke er i forværring, så færre hvaler har lyst til at være her, siger seniorforsker Jonas Teilmann, DCE - Institut for Bioscience, Aarhus Universitet i Roskilde.

I Østersøen er bestanden af marsvin ikke ret stor. Eksperterne har talt sig frem til omkring 500 individer.

Det har ligget på et stabilt, men lavt niveau i mange år, forklarer Jonas Teilmann. Det er ikke undersøgt hvorfor, men det kan ifølge Jonas Teilmann muligvis hænge sammen med stigende forurening fra europæiske floder, der løber ud i Østersøen.

Læs også Sjældent dyr spottet i Kerteminde Bugt: - Sådan én har jeg aldrig set

Men samlet set er der ikke nogle blinkende advarselslamper for den danske hvalbestand. Alligevel er der ting, vi skal holde øje med, lyder det fra eksperten:

- Vi skal være opmærksomme på trusler fra bifangst ved garnfiskeri, hvor marsvin, der ender i fiskernes net, drukner.

- En anden ting er støjforurening, som er støt stigende på grund af skibstrafikken. Der er vi ved at undersøge, om det kan have en effekt på marsvin - om de bliver forstyrret af det, siger Jonas Teilmann.

Tre skibe og syv fly har deltaget i undersøgelsen af det i alt 1,8 millioner kvadratkilometer store område i Gibraltar i syd til Lofoten i nord.

Data er indsamlet ved hjælp af observationer fra skibe og fra fly.

Læs også SDU-forskning: Skarven kan høre under vand

De danske farvande er hjemsted for tusindvis af marsvin, delfiner og vågehvaler (billedet). Foto: Shutterstock/Scanpix

Delfiner. Foto: Shutterstock/Scanpix