I det fynske folks tjeneste

Medicinsk afdeling i Middelfart lukker

Fyns og Vejle Amt har planer om at etablere et vidtgående sygehussamarbejde på tværs af Lillebælt. Planerne indebærer at medicinsk afdeling i Middelfart bliver flyttet til Fredericia.

-

Fyns og Vejle Amt har planer om at etablere et vidtgående sygehussamarbejde på tværs af Lillebælt. Planerne indebærer at medicinsk afdeling i Middelfart bliver flyttet til Fredericia. Det betyder at borgerne i Middelfart får længere til medicinsk behandling på et sygehus.

Til gengæld skal ortopædkirugisk afdeling og skadestuen i Fredericia flyttes til Middelfart Sygehus. Samtidig bliver fødeafdelingen i Fredericia flyttet til Kolding, mens fynske patienter skal til Middelfart.

Baggrunden for planen er, at gøre de tre små sygehuse mere robuste i den kommende Syddanske Region.

De tre sygehuse varetager i dag samme funktioner trods meget korte afstande. De to amter anser det for uhensigtsmæssigt, at sygehusene laver samme behandlinger i den kommende sygehusregion.

Hvis planen bliver vedtaget vil der blive nedlagt 50 stillinger på de to sygehuse, og Fyns og Vejle Amter vil årligt spare 20 millioner kroner årligt.

Forslaget skal nu gennem et detaljeret udredningsarbejde og herefter skal de to amter godkende forslaget politisk.