I det fynske folks tjeneste

Mere østrogen i Odense Byråd

Under overskriften Mere Østrogen i Odense Byråd slår det konservative byrådsmedlem Mai Henriksen til lyd for at der sættes fokus på kvinder i politik.

Mai Henriksen vil have mere østrogen i Odense Byråd

Mai Henriksen, der er politisk ordfører for de konservative, mener det er et oplagt emne at tage op i anledning af at det i 2008 er 100 år siden kvinder fik valgret.

Hun mener at der er for få kvinder i politik, og at det skader det politiske klima.

Mange kvinder afholder sig fra at gå ind i politik fordi de har forkerte forestillinger om, hvad det indebærer.

For eksempel hvis de:

  • ikke tror de får indflydelse og har indtryk af at politik styres af støvede gamle mænd
  • tror at politik handler om beskidte kneb og billige tricks
  • tror at der ikke er tid til børn og familie, arbejde eller fritidsinteresser

De myter vil Mai Henriksen gerne aflive, og hun mener, det er byrådets ansvar at gøre det.

Hjemmeside og dialog

Mai Henriksen foreslår at der laves en hjemmeside op odense.dk, hvor myterne punkteres.

Hun vil også tage initiativ til et dialogmøde mellem byrådets partier, vælgerforeningsformænd og andre interesserede, så emnet kommer på dagsordenen.

Mai Henriksen mener det skal igangsættes inden partiernes opstillingslister til kommunalvalget 2009 sættes sammen.

Kvinders deltagelse i Odense Byråd


  • Byrådsperioden 1994 - 1997: 10 kvinder (34%)
  • Byrådsperioden 1998 - 2001: 5 kvinder (17%)
  • Byrådsperioden 2002 - 2005: 9 kvinder (31%)
  • Byrådsperioden 2006 - 2009: 8 kvinder (27%)