I det fynske folks tjeneste

Mere togdrift i udbud

Transportminister Magnus Heunicke, Soc.dem., vil sende mere togdrift i udbud. Venstre er enig og nævner strækningen Svendborg - Odense - Fredericia som en mulighed.

Strækningen Svendborg - Odense - Fredericia bliver måske sendt i udbud

DSB skal til enhver tid kunne måle sig med de bedste, og det gøres bedst ved at sende flere jernbanestrækninger i udbud.

Det fastslår den nyslåede transportminister, Magnus Heunicke (S).

- Jeg vil i løbet af foråret invitere Folketingets partier til en forhandling om en fremtidig DSB-kontrakt. Men det er et helt centralt element, at flere jernbanestrækninger skal i udbud, siger Magnus Heunicke.

- Det er DSB også selv interesseret i.

Magnus Heunicke ønsker ikke at oplyse, hvilke strækninger han har i tankerne.

I foråret bliver udspillet mere konkret, men allerede nu har ministeren tre krav til de selskaber, der måtte byde på at drive en strækning. Det primære fokus skal være, at det er passagervenligt.

Derudover er der tre krav, der skal være opfyldt for at vinde et udbud.

- Det kan ikke være på en strækning, hvor man i forvejen har planer om at ombygge de kommende år.

- Der skal være en kontrakt med selskabet, der giver en økonomisk gulerod i modsætning på Kystbanen, hvor pengene endte i Trafikministeriets lommer, og så skal selskabet have et socialt ansvar for blandt andet at uddanne personalet, siger han.

Men DSB skal fortsat være rygraden i den kollektive trafik. Alternativet er en ideologisk visnepolitik, som den Venstre ønsker, hvor man skærer grene af selskabet, og til slut er der intet træ, siger han.

Men Venstre afviser, at man ønsker at stække DSB. Tværtimod skal DSB blomstre, og det skal ske ved øget konkurrence, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

- Så må DSB selvfølgelig oppe sig og få omstruktureret sig sådan, at de er i stand til at vinde fremtidens udbud. Men de må tåle konkurrence i stedet for at fortsætte med deres monopol på mere end 85 procent af jernbanedriften i Danmark, siger han.

Vestre har tre bud på jernbanestrækninger, der kan være i spil i en udbudsrunde.

S-togsnettet i Storkøbenhavn, el-togdrift på strækningen København-Esbjerg-Sønderborg og endelig regionaltogstrækningen Svendborg-Odense-Fredericia.

- Det er nogle bud, men vi afventer ministerens invitation, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Statens kontrakt med DSB om togkørsel slutter ved udgangen af i år.