I det fynske folks tjeneste

Middelfart Gymnasium med i tysk netværk

Middelfart Gymnasium og HF-kursus er udvalgt til et internationalt netværk af skoler med initiativrig tyskundervisning.

Det tyske partnernetværks hjemmeside

Netværket er skabt af den tyske regering under overskriften: Skoler: Partnere for Fremtiden.

Målet er at fremme tysk sprog og kultur, men også at skabe langvarige forbindelser mellem eleverne og Tyskland og at styrke samarbejdet mellem skolerne.

Som partnerskole får Middelfart Gymnasium til opgave at skabe et netværk af skoler i Danmark og stille sine erfaringer med initiativrig tyskundervisning til rådighed for de medvirkende skoler.

Gymnasiet får hjælp hertil af Goethe-instituttet, som er Tysklands kulturinstitut i udlandet.

Fem elever fra Middelfart har i sommeren 2008 deltaget i særlige ungdomskurser i Tyskland.

Initiativet Skoler: Partnere for Fremtiden består af 500 tyske udlandsskoler. Dette netværk skal udvides med 500 skoler i hele verden og Middelfart Gymnasium er udpeget som den danske partner. 

Læs mere - på tysk - om Partnere for Fremtiden