I det fynske folks tjeneste

Middelfart Sygehus udvides

En tilbygning på 400 kvadratmeter er på vej til Middelfart Sygehus. Det sker som et led i en ændret opgavefordeling mellem Fredericia og Middelfart Sygehus, hvor den medicinske afdeling i Middelfart nedlægges, mens skadestuen og den ortopædiske afdeling styrkes.

-

En tilbygning på 400 kvadratmeter er på vej til Middelfart Sygehus. Det sker som et led i en ændret opgavefordeling mellem Fredericia og Middelfart Sygehus, hvor den medicinske afdeling i Middelfart nedlægges, mens skadestuen og den ortopædiske afdeling styrkes.

Tilbygningen skal indeholde to operationsstuer, en opvågningsstue samt nogle tilhørende sekundære funktioner. 

Øget aktivitet i Middelfart

I oplæget til sygehuspolitikerne i Fyns Amt hedder det blandt andet, at Lillebæltsaftalen fra 2. maj 2005 betyder, at aktiviteten på Ortopædkirurgisk afdeling vil stige med 40%, hvilket ikke kan rummes inden for de eksisterende rammer.

I forbindelse med til- og ombygningen er det vigtigt, at der sker forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø på sygehuset, hedder det i indstillingen til sygehusudvalget. Arbejdstilsynet har i forvejen givet sygehuset flere påbud bl.a. om at baderummene på intensiv afdeling skal forbedres. Det kan ske ved ombygning af de eksisterende bygninger.

Om- og tilbygningen vil koste 19,4 millioner kroner. Og den nye tilbygning skal stå klar 1. april 2006, hvor nedlæggelsen af den medicinske afdeling også træder i kraft.

Sygehusudvalget skal tage stilling til om byggeprogrammet kan godkendes på deres møde den 16. august.