I det fynske folks tjeneste

Miljø-venlig svømmehal i Faaborg

Højteknologisk svømmehal åbnet i Faaborg. Badevandet indeholder kun en tiendedel klor i forhold til traditionelle svømmebade.

1 af 8

Den højteknologiske svømmehal på Bernstorffsminde Efterskole ved Faaborg skal være et demonstrations-anlæg.

Med demonstrationsprojektet vil danske teknologivirksomheder at vise nye muligheder med moderne teknologier og et langt lavere klorindhold i vandet.

På længere sigt er målet at gøre Danmark førende på området og skabe mulighed for eksport af teknologien.

Bassinet er blevet modelleret i 3D

Teknologien der anvendes er meget anderledes, end hvad der er normal praksis. Bassinet er først blevet modelleret i 3D.

Filtrene i bassinet sørger for at affaldsstoffer hurtigt ledes til kloak, og dermed ikke danner giftige forbindelser, der frigives i hallen.
 
Kloren genereres på stedet i en lille fabrik, og vandet filtreres blandt andet ved membranfiltrering. 
 
Projektet ledes af Ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg. Med i samarbejdet er i øvrigt Grundfos, Fjordblink, Aquasystem, Hydrotech, AX-flow, Welldana, Electrocell og Dansk Hydraulisk Institut. I følgegruppen er By og Landsskabsstyrelsen, Dansk Svømmebadsteknisk Forening og Faaborg-Midtfyn Kommune.