I det fynske folks tjeneste

Miljøminister afviser at miljøcenter må fortsætte

De fynske borgmestre kæmper fortsat for, at det fælleskommunale miljøcenter Fyn-Trekantområdet kan bestå efter 1. januar. Nu slår miljøministeren endnu engang fast, at det kan de godt glemme.

På et spørgsmål fra folketingsmedlem Steen Gade (SF) svarer Connie Hedegaard (K), at det ikke er - og aldrig har været - en forudsætning for kommunalreformens gennemførelse på miljøområdet, at kommunerne kan arbejde videre i fælleskommunale myndigheder. 

Begrundelsen er blandt andet, at der ikke er et klart politisk ansvar i kommunale fællesskaber, ligesom de er imod princippet om én indgang for borgerne.