I det fynske folks tjeneste

Miljøzone i Odense midtby rykker tættere på

Odense Kommune er klar med et forslag om at gøre midtbyen til en miljøzone, hvor de mest forurenende køretøjer holdes ude.

Området, der foreslås udnævnt til miljøzone i Odense

Hele Odense midtby indenfor ring 2 foreslås udnævnt til miljøzone. I det område må dieselkøretøjer over 3,5 ton ikke komme medmindre de opfylder særlige krav om udledning af partikler.

I området bor 66.000 mennesker og der er 36.000 arbejdspladser, så en nedbringning af partikelforureningen vil få betydning for mange mennesker.

Der er relativt få produktions- og transportvirksomheder i området, så de køretøjer, der bliver berørt, bliver busser og køretøjer, der fordeler varer. I følge kommunen er der omkring 10.000 indgående tunge køretøjer om dagen til området.

Kommunens egne køretøjer skal have partikelfiltre

Indførelse af miljøzonen kommer til at koste Odense Kommune ialt 2,6 millioner kroner.

500.000 kr. til selve etableringen og 2,1 millioner kr. til at forsyne kommunens egne køretøjer og Odense Brandvæsens biler med partikelfiltre.

Tilsyn og drift af partikelfiltrene koster 269.000 kr. om året.

By- og Kulturudvalget ventes at sende forslaget i offentlig høring på det første møde efter sommerferien d. 12. august. Går det efter planen, kan zonen indføres med virkning fra foråret 2010.

Muligheden for at indføre miljøzoner i landets største byer kom med en lov, Folketinget vedtog i 2006.

Brug link for at se indslag fra februar om miljøzone i Odense

Læs mere om miljøzonen i Odense