I det fynske folks tjeneste

Millioner hjælper hjemløse til fast bolig

Svendborg Kommune har fået 1.5 millioner kroner fra Socialministeriet. Pengene skal hjælpe tidligere hjemløse til at blive i deres egen bolig.

Svendborg og otte andre kommuner får støtte til forsøg med at få tidligere hjemløse til at klare sig i egen bolig. Støttepersoner skal knyttes til den hjemløse borger for at få hverdagen til at fungere.

Erfaringer fra udlandet, især USA, tyder på, at der er gode muligheder ved at knyttet en fast person til den tidligere hjemløse, som dermed lettere kan klare hverdagens krav.

Pengene i bostøttepuljen er en del af de 500 millioner, som regeringen og satspuljepartierne har lagt fra til en hjemløsestrategi.

Kommunerne, der er med i forsøget, skal afprøve forskellige metoder, som på sigt kan afsløre den bedste løsning for de tidligere hjemløse.