I det fynske folks tjeneste

Minister vil ikke forholde sig til twitter-sag i Odense

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll vil ikke forholde sig til den konkrete "twitter-sag" fra Odense, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i sidste uge kom under anklage for i flere tilfælde at have have brugt sin officielle twitter-konto til at føre politisk propaganda for Socialdemokraterne.

- Det almindelige tilsyn med kommuner og regioner varetages af Ankestyrelsen med Økonomi- og Indenrigsministeriet som øverste tilsynsmyndighed. Derfor risikerer jeg at blive inhabil, hvis jeg udtaler mig om den konkrete sag, skriver Simon Emil Ammitzbøl i et svar til det odenseanske folketingsmedlem Pernille Bendixsen (DF)

Pernille Bendixen stillede i sidste uge spørgsmål til ministeren for at få ham til at forholde sig til, om kommunale embedsfolk må føre flertalspolitik på borgmesterens twitterprofil. Hun ville også have svar på, om ministeren mener, det er inden for lovens rammer, "..når der politiseres for bestemte politiske holdninger" på en kommunal drevet profil.

Men selv om ministeren ikke vil forholde sig konkret til sagen, vil han dog gerne generelt belyse rammerne for en officiel borgmesterprofil og henviser til reglerne i den kommunale styrelseslov om borgmesterens funktioner i kommunen.

Jeg er ærgerlig over, at han ikke har ønsket at forholde sig til lovligheden af de enkelte tweets

MF Pernille Bendixen

Pernille Bendixen (DF) er skuffet. Foto: Pernille Gram

I følge ministeren må en borgmester gerne føre en offentlig profil. Og den kommunale forvaltning må gerne bistå borgmesteren med arbejdet i at opdatere denne profil.

Ministeren tilføjer til gengæld "...at det som udgangspunkt ikke kan antages at være en kommunal opgave eller et kommunalt anliggende at tage standpunkter i landspolitiske anliggender. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at en kommunalbestyrelse i visse situationer vil kunne komme til at beskæftige sig med landspolitiske spørgsmål. I det omfang et sådan spørgsmål vil få konsekvenser for forhold af mere lokal art - f.eks. på det lokale erhvervsliv eller lokale forhold i kommunen...".

Pernille Bendixen mener ikke, at hun kan bruge ministerens svar til ret meget.

- Vi kender jo godt rammerne, som ministeren taler om i svaret.  Det interessante er imidlertid, om de enkelte tweets er indenfor skiven. Jeg er ærgerlig over, at han ikke har ønsket at forholde sig til lovligheden af de enkelte tweets, men det må jeg tage til efterretning. Jeg synes for eksempel, at ris og ros af diverse ministre falder helt uden for reglerne, fordi disse tweets intet har med Odense at gøre, siger Pernille Bendixen til TV 2/Fyn.

- Jeg synes, at vi har brug for at få afklaret, hvorvidt borgmesteren har brugt sin twitterprofil i strid med reglerne. Derfor vil jeg nu overveje, om vi skal gå videre med sagen til Ankestyrelsen, siger hun.