I det fynske folks tjeneste

Motorvej på Fyn giver viden om forurening

Motorvejen E45 over Fyn har givet ny viden om, hvordan en del af forureningen ved motorvejen bliver ført væk af regnvand.

Det er PhD-studerende Thomas Ruby Bentzen fra Aalborg Universitet, der i 3 år har studeret afvandingen fra motorvejen rute 9 på Fyn. Det er sket i samarbejde med Vejdirektoratet.

Alle motorveje er udstyret med et afvandingsanlæg, der består af en række rør under og ved siden af vejen. Rørene sørger for at regnvandet kommer væk fra vejen og ledt ud i opsamlingsbassiner.

Regnvandet tager en række små forurenende partikler som rester fra forbrænding af brændstof, gummi, rust, olie og sprinklervæske med sig på vejen til bassinerne.

Undersøgelse har gjort det muligt at beregne, hvor meget forurening, der kommer ud til vandmiljøet fra en motorvej.

Opsamlingsbassinerne fjerner cirka 80 procent af forureningen, men med Thomas Ruby Bentzens forsøg er det muligt at gøre det endnu bedre og reducere forureningen fra motorveje yderligere. Det kan ske ved at ændre læ-forholdene og bassinernes udformning.

Vejdirektoratet vil især bruge den nye viden fremadrettet, når der skal bygges nye motorveje eller udvides eksisterende strækninger, fortæller souschef i Vejdirektoratets Anlægsområde, Erik Birk Madsen.

- Vi er allerede godt med, når det gælder om at fjerne den forurening på motorvejen, der bliver ført væk med regnvandet. Med den nye viden har vi mulighed for at gøre det endnu bedre, så det er klart noget vi vil inddrage, når vi planlægger nye projekter fremover," siger Erik Birk Madsen.

Afhandlingen forsvares på Aalborg Universitet i morgen torsdag.