I det fynske folks tjeneste

Nærpolitistationer i Odense nedlægges

Efter mere end ti år med succes, skal alle Odenses nærpolitistationer nedlægges. Kun den i Vollsmose får lov at bestå. Lukningen af de små stationer sker for at styrke politiets samlede indsats.

-

Efter mere end ti år med succes, skal alle Odenses nærpolitistationer nedlægges. Kun den i Vollsmose får lov at bestå. Lukningen af de små stationer sker for at styrke politiets samlede indsats.

Fra 1. oktober findes nærpolitiet i Odense ikke mere, bortset fra i Vollsmose. Byens øvrige nærpolitistationer bliver lukket og betjentene flytter til Odense Politistation. Det giver mulighed for at indføre nye og mere effektive arbejdsmetoder og gøre politiets samlede indsats bedre.

- Undersøgelser har vist, at borgerne først og fremmest ønsker politiets hjælp, når de har brug for det, uanset hvornår på dagen. Så betyder det mindre, om der er en politistation i nærområdet, siger politimester Lars Rand Jensen.

Med i overvejelserne er også, at en del af nærpolitistationernes opgaver fremover skal klares af andre myndigheder. Det gælder for eksempel udstedelse af pas.

I første omgang er der tale om et forsøg, som kun kører i Odense og måske skal danne grundlag for lignende ændringer andre steder i landet.

Vollsmose består
Kun nærpolitiet i Vollsmose fortsætter. Det skyldes i følge Lars Rand Jensen de særlige forhold, der gør sig gældende i området. Desuden er stationen i Vollsmose ret stor og har åbent til midnat.

Dermed opfylder den de krav, man forventer at opfylde i resten af byen med forsøget.