I det fynske folks tjeneste

Næsten dødt vandløb genoplivet

Med en massiv indsats gennem 20 år er det lykkedes at genoplive Geels Å på Østfyn. Åen var ellers stort set ødelagt af forurening og mishandling

Der er igen liv i Geels Å på Østfyn

Massiv forurening med urenset spildevand fra Langeskov by og giftforureninger fra gartnerier gjorde, at Geels Å for 20 år siden var død. Der var ingen fisk, skaldyr eller insekter.

Selv da man havde fået lukket forureningskilderne og vandkvaliteten var god nok til at fisk og andre dyr kunne leve der, viste det sig at hårdhændet vedligeholdelse havde ødelagt dyrenes leve- og ynglesteder.

Det betød, at man hvert år måtte udsætte bla. ørred for at have fisk i åen.

Men efter et gennemgribende restaureringsarbejde er forholdene forbedret så meget, at Geels Å - på visse strækninger - er i den højeste faunaklasse.

Der er dog flere steder, som trænger til restaurering, og planen er at forsøge at udsætte fiskearten elritse samt skabe ordentlige levemuligheder for bla. den tykskallede malermusling, som oprindeligt fandtes i åen.