Efter fire års kamp: Nævn freder 425 hektar natur vest for Odense

Et stort naturområde vest for Odense er blevet fredet af fredningsnævnet efter fire års kamp fra Danmarks Naturfredningsforening.

Det 425 hektar store naturområde Hesbjergkilen vest for Odense er blevet fredet af Fredningsnævnet.

Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Fredningssagen går fire år tilbage i tiden, da Danmarks Naturfredningsforening sammen med Odense Kommune rejste sagen, og nu er det altså besluttet, at området skal fredes.

Stor naturværdi

Fredningsnævnet beskytter enestående naturværdier, og det er netop, hvad man finder i Hesbjergkilen, som rummer et stærkt kuperet landskab med masser af skov og enge. 

Derudover holder den sjældne og rødlistede engperlemorsommerfugl til - en art, der er i fare for at forsvinde. Fredningen skal være med til at sikre, at området fremover beskyttes langt bedre.

- En travetur gennem fredningsområdet fra øst mod vest er en tur gennem mange forskellige og overraskende landskabsrum, hvor nye udsigter og nye stemninger afløser hinanden. Det her er ganske enkelt et helt enestående varieret og oplevelsesrigt område, siger Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Odense.

Fakta om Hesbjergkilen

Skov til salg

Området består hovedsaglig af løvskove og indbefatter blandt andet Hesbjerg Skov, som har en del gravede og opstemmede søer, der skalber levesteder for et vildt dyre- og planteliv. 

Og hvis man har gået med en drøm om at eje 217 hektar skov, så er muligheden der nu. Hesbjerg Skov er nemlig sat til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Asger Olsen A/S for den nette sum af 25 millioner kroner.

Skoven har været til salg siden juli sidste år, før en fredning var faldet på plads. Med fredningen vil der komme nogle bindinger, så som at man for eksempel ikke må plante nåletræer i stedet for løvtræer, og man skal altid spørge om lov, før man foretager ændringer.

Fredningen bliver i den kommende tid vurderet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skal tage stilling til fredningssagen en gang til, fordi den samlede erstatning overstiger 500.000 kroner. Fredningsnævnets erstatningsafgørelse ligger nemlig på cirka fire millioner kroner.