I det fynske folks tjeneste

Nej til støjvold med forurenet jord

Nyborg Kommune må ikke lave en støjvold af jord, der er kraftigt forurenet med olie- og tjærestoffer. Det besluttede Fyns Amt torsdag.

-

Nyborg Kommune må ikke lave en støjvold af jord, der er kraftigt forurenet med olie- og tjærestoffer. Det besluttede Fyns Amt torsdag.

Kommunen havde ellers søgt om dispensation til at bruge det forurenede jord til en grøft langs Østerdam i Nyborg og til en støjvold oven på grøften. De 8000 tons jord er kategoriseret som \"type 4 jord\", og det betyder, at jorden er så forurenet, at den skal lægges i særlige depoter.

Men kommmunen søgte alligevel amtet om tilladelse til at bruge jorden. I følge Fyns Amt ville en del af giftstofferne blive opsamlet i dræn, mens  resten ville blive udvasket i Storebælt.

Politikerne i Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg valgte torsdag at give kommunen afslag på ansøgningen - blandt andet fordi kommunen ikke havde lavet nogle beregninger over den støjdæmpende effekt af støjvolden.

Amtspolitikerne vurderede derfor, at støjvolden blot skulle fungere som et depot for den forurenede jord.

Nyborg Kommune skal nu i stedet finde et rigtigt depot til de 8000 tons jord.