Efter afsløringer om lægefusk: - Vi vil have en lovændring

Formanden for patientforening håber på, at man vil ændre systemet, så man undgår lægefusk. Men det er lettere sagt end gjort.

Hvis det stod til Niels Jørgen Langkilde, der er formand for Patientforeningen, ville han ændre det system, hvor patientjournaler kan ende med sjusk, misforståelser og udeladelser.

quote Det her hører ingen steder hjemme

Niels Jørgen Langkilde, formand i Patientforeningen

Og han vil ikke mindst have det stoppet, at læger kan indføre behandlinger, som aldrig har fundet sted.

- Det er en meget alvorlig sag, siger Niels Jørgen Langkilde, der er formand for Patientforeningen.

Og derfor er Niels Jørgen Langkilde til foretræde om patientjournaler i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Her vil han diskutere, om man kan gribe systemet anderledes an.

- De falske informationer, som kan opstå i patientjournaler, bliver brugt i for eksempel i retten som bevismateriale. Det kan blive brugt hos forsikringsselskaber, så det er ganske alvorligt, siger Niels Jørgen Langkilde.

Som systemet er i dag, er det ens læge, der tilføjer de ydelser og konsultationer, man har fået som patient. Systemet er baseret på tillid, og det har medført, at enkelte læger har misbrugt den tillid.

- Vi har arbejdet med journaler i lang tid, og det udsprang fra jeres dækning af sagen i Svendborg.

Tjente millioner på falske patientoplysninger

TV 2 Fyn har afdækket, hvordan de to læger, Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen, har fusket med konsultationer.

De to læger fra Svendborg har indberettet falske ydelser til regionen og har dermed tjent i omegnen af 1,7 millioner kroner.

- Derfor er et af budskaberne til foretrædet, at vi vil have journalerne rettet, siger Niels Jørgen Langkilde.

De to læger tilføjede alverdens falske konsultationer og ydelser, som nu er tilføjet til patientjournaler mod patienternes vilje.

Vi har på TV 2 Fyn fortalt om en kvinde, som kunne læse i sine sundhedsoplysninger, at hun var blevet tvangsindlagt.

Problemet var bare, at tvangsindlæggelsen aldrig havde fundet sted. De to læger fra Svendborg havde indberettet tvangindlæggelsen til regionen og dermed fået betaling for det.

- Folk, der læser disse journaler, kan måske tro, at der er noget om snakken, når det er blevet skrevet. Derfor skal det helt fjernes fra journalerne, siger Niels Jørgen Langkilde og fortsætter:

- Men det er utrolig vanskeligt at få informationer ud af journalerne.

Kræver lovændring

Som lovgivningen er i dag, kan oplysninger i patientjournalen ikke slettes eller gøres ulæselige, står der i bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

- Og her er Svendborg-sagen et klokkeklart eksempel på, at vi har et problem, og det skal løses, siger Niels Jørgen Langkilde. 

Der står i lovgivningen, at er det nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares. Det skal fremgå, hvem der har foretaget rettelsen eller tilføjelsen og hvornår.

- Det her hører ingen steder hjemme, siger han og tilføjer:

- Vi har fået rigtig mange henvendelser fra patienter. Alene i går fik vi fire henvendelser om journaler, hvor der er fejl i. Så det er et stort problem, og der skal være en lettere rettemulighed. Det er derfor, at vi går i Folketinget med det her. 

Kvittering efter besøg hos lægen

Niels Jørgen Langkilde foreslår, at et kvitteringssystem kunne bremse denne slags snyd.

- Vi vil have betalingsystemet ændret. Det, der var galt i Svendborg-sagen, var, at folk ikke kvitterede for behandlingen. Hvis vi får et kvitteringssytem, som man havde i gamle dage, så kan man selv holde styr på, om der står det rigtige. 

Men en sådan lovændring tager tid, forklarer Niels Jørgen Langkilde.

- Vi er godt klar over, at det er en længere proces at sætte en lovændring i gang. Men vi håber, at vi kan åbne sundhedspolitikernes øjne for det, siger han og fortsætter:

- Vi skal sætte skub i det. Vi vil have en lovændring.