Forbud mod benzin- og dieselbiler i Odense: Her er, hvad spidskandidaterne siger

Hvis Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030, skal der indføres nulemissionszone, der forbyder benzin- og dieselbiler, lyder det fra en ekspertgruppe. Men forslaget splitter byrådet. Se, hvad alle spidskandidater siger til forslaget i artiklen.

Skal dele af Odenses bymidte være lukket land for blandt andet benzin- og dieselbiler?

Det er et af de helt store transport- og klimaspørgsmål, som et kommende byråd i Odense skal tage stilling til. 

Politikerne i det nuværende byråd vedtog i 2020, at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030, og i september 2021 præsenterede et stort flertal "Klimahandleplan 2022", hvor syv indsatsområder for at blive klimaneutral, blev kortlagt. 

Ét af områderne handler om den bæredygtige mobilitet - altså hvordan odenseanerne transporterer sig rundt i byen. Og det er her forslaget om at lukke dele af det centrale Odense for benzin- og dieselbiler, der udleder CO2, kommer ind i billedet.  

I alt skal Odense Kommune reducere CO2-udslippet med cirka 490.000 ton CO2 frem mod 2030. 

I 2019 stod transportområdet for 43,5 procent af CO2-udledningen i Odense, og i 2030 forventes det, at transportområdet vil udgøre 66,52 procent af CO2-udledningen. 

En klima-ekspertgruppe afleverede tidligere på året ti konkrete anbefalinger til Odense, som skal tages i brug, hvis byen skal være klimaneutral senest i 2030. Ifølge deres beregninger skal Odense Kommune reducere CO2-udledningen fra trafikken med minimum 150.000 ton i 2030. 

Fremskrivning og fordeling af CO2-udledningen i Odense fra rammeaftalen ”Klimaneutral 2030".
Fremskrivning og fordeling af CO2-udledningen i Odense fra rammeaftalen ”Klimaneutral 2030".
Foto: Grafik Odense Kommune

Det kræver, at den fossile vejtrafik i Odense reduceres med 57 procent. Det svarer til, at fossile køretøjer i 2030 skal køre cirka 2,5 millioner kilometer færre i Odense om dagen. Og for at opnå det anbefaler ekspertgruppen at indføre en såkaldt nulemissionszone, som det kaldes, når et området bliver afspærret for biler, der kører på fossilt brændstof.

Men vil politikerne i det kommende byråd indføre nulemissionszoner? Det splitter allerede det nuværende byråd, og vil helt sikkert også gøre det efter kommunalvalget.

Fortalerne mener, at det er nødvendigt at indføre, hvis Odense skal nå sit mål om at være klimaneutral i 2030, mens modstanderne siger, at det giver en social slagside og sætter en stopper for den økonomiske vækst. 

Herunder kan du se, hvad spidskandidaten for alle opstillede partier og lister siger til spørgsmålet om nulemissionszoner i Odense.

Nulemissionszone i Odense: Det siger spidskandidaterne


262145-72c04227

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet

Peter Rahbæk Juel, spidskandidat, Socialdemokratiet


- En nulemissionszone er på ingen måde et mål i sig selv for os i Socialdemokratiet. Vi er sådan set meget skeptiske overfor det forslag, som Klima Taskforcen er kommet med. Det vi til gengæld er optaget af, er, at vi holder den handleplan, vi har lagt for at blive klimaneutral i 2030. Og et væsentligt element i den er at lave en grøn mobilitetsplan, der giver klare svar på, hvordan vores mobilitet og trafikafvikling i byen kan blive bæredygtig.

15187-d74ce404

Radikale Venstre

Radikale Venstre

Susanne Ursula Crawley Larsen, spidskandidat, Radikale Venstre


- Som udgangspunkt er jeg for. Det handler om, at jeg ikke ser elbiler som hele løsningen på vores trængselsproblemer i bymidten. Jeg ser både nulemissionzone som en del af løsningen på CO2-udledningeg og biltrængslen. Men man er også nødt til at bruge et andet greb – nemlig det man kan kalde bilfri-bymidte for privatbilister, hvis man vil undgå for mange biler i centrum.

261050-bccf0768

Konservative

Konservative

Søren Windell, spidskandidat, Konservative


- Vi er umiddelbart imod det, fordi vi ikke ved, hvad det betyder. Vi skal sikre at vores by stadig kan fungere, så folk kan komme til eller fra arbejde i centrum, ind og handle eller til tandlæge. Men der er ingen tvivl om, at vi allesammen på sigt kommer til at ændre den måde, vi transporer os på i retning af en mere bæredygtig transport, og at vi også skal fremme de grønne transportformer. Men der er stadig et hverdagsliv, der skal fungere i byen, og vi vil ikke være med til at vores by er dårligere stillet end for eksempel Aarhus eller Aalborg, for det vil koste os på den fælles velfærd. 

164511-64c1a286

Nye Borgerlige

Nye Borgerlige

Andreas Møller, spidskandidat, Nye Borgelige


- Vi er det parti, der er mest imod nulemissionszone. Vi vil gøre det lettere at parkere og lette at tage bilen til centrum for børnefamilier og alle. Vi skal have en by, der fungerer. Folk skal have frihed til at leve det liv, de vil. Vi ved, at bilparken automatisk bliver hybrid- og el-biler.

kim

Lokallisten Nyt Odense

Lokallisten Nyt Odense

Kim Slott Nielsen, spidskandiat, Lokallisten Nyt Odense


- Det afhænger af, hvor stor zonen skal være. Hvis det er inde midt i byen, så er jeg helt med på den, men hvis det er hele Odense, der skal gøres bilfri, så er det et nej tak. Det tætteste jeg vil på, hvor der skal være bilfri, det er ved Føtex Vesterbro.

164647-9512ed7c

Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Brian Dybro, spidskandidat, SF

- Vi støtter målet om nulemissionszone. Det er jo en af klimaeksperternes anbefalinger, og vi synes at man skal følge deres anbefalinger. Det er ikke noget, der kommer til at ske i morgen, for der er blandt andet en ladestander-infrastruktur, der skal på plads. Så vi er helt opmærksomme på, at der er nogle sociale og praktiske forhold, man skal tage hensyn til, for vi kører selvfølgelig ikke i elbil alle sammen i morgen.

260834-791eaeb4

Veganerpartiet

Veganerpartiet

Simon Nyborg Jensen, spidskandidat, Veganerpartiet


- Vi er for en nulemissionszone. Vi ser at transportsektoren og især privatbilismen er stort problem for både vore bymiljø og klimabelastning. Som udgangspunkt vil vi arbejde for, at der kommer færre biler i Odense. Et godt sted er at gribe ind fra bunden, og starte med at tage fat i de biler, som påvirker luftforureningen i byen. 

281203-0aaddd8c

Liberal Alliance

Liberal Alliance

Gustav Aakerlund Jensen, spidskandidat, Liberal Alliance


- Det er jeg meget imod. Det er ikke alle, der har råd til at erhverve sig et nulemissionskøretøj. Midtbyen skal ikke kun være forbeholdt de ”frelste champagne-socialister”, der har råd til at købe en Tesla. Midtbyen skal være for alle borgere i Odense, og selvfølgelig så vi gerne at teknologien nåede dertil, at alle har råd til et nulemissionskøretøj.

280354-b708121f

Liberaterne

Liberaterne

Johnny Killerup, spidskandidat, Liberaterne


- Det vil afhænge af, hvor zonen går og i hvilket tempo, den bliver oprettet. Jeg er ganske sikker på, at vi skal kigge på transport, som et område for at nedbringe CO2. Personligt er jeg sikker på, at vi kommer til at udfase benzin- og dieseldrevne biler, men det skal ske i et fornuftigt tempo. Jeg drømmer om en midtby, hvor al transport foregår med elbiler under jorden, så vi har en midtby med åbne pladser, masser af gågader og liv på gader og stræder. Hvis vi skal nå det til 2030, kommer vi nok til at gøre det i et hurtigere tempo, end vi havde regnet med. 

260651-a5c392b1

Kristendemokraterne

Kristendemokraterne

Per Nansted, spidskandidat, Kristendemokraterne


- Den er problematisk, for langt de fleste kører stadig på benzin eller diesel. Jeg er bange for at det kommer til at miste midtbyen dyrt. Så det vil umiddelbart være et nej. Vi kan simpelthen ikke nå at få folk med på omlægningen af bilparken på så kort tid. Men man kan jo godt tilsætte mere biodiesel og bioethanol til brændstoffet, og dermed reducere CO2-udslippet. Man har allerede de her miljøzoner, som tager en del af det. 

35721-94cc7ca1

Et bedre Odense

Et bedre Odense

Kim Skjoldborg, spidskandidat, Et bedre Odense


- Jeg er en positiv tvivler, fordi principielt er mange grønne initiativer gode, men hvis det betyder at mobiliteten bliver hæmmet for meget, så har det nogle negative konsekvenser for blandt andet erhvervsdrivende. Hvis der ikke kommer folk ind til byen, så visner byen. Kommunen understøtter en hel masse ting i centrum, for at sikre der sker noget. Vi bliver nødt til at sikre, at erhvervslivet kan overleve. 

227726-351ce6b6

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Carsten Sørensen, spidskandidat, Dansk Folkeparti


- På sigt er vi for, at det kommer til at ske. Men ikke lige nu – der er vi modstandere af det. Den store del af befolkningen Odense, der ikke har råd til at købe en el- eller hybridbil skal ikke nægtes adgang til centrum af Odense. 

261006-5d9bccad

Venstre

Venstre

Christoffer Lilleholt, spidskandidat, Venstre


- Jeg er klart imod. Butiksassistenten og rengøringshjælpen, der alle arbejder i centrum, men bor langt væk fra bymidten, skal stadig have mulighed for at kunne arbejde i Odense. Et forbud mod diesel- og benzinbiler vil have en enorm social slagside, og hæmme mulighederne for vækst hos vores virksomheder. Vi skal have en grøn omstilling, men i en fart, hvor odenseanerne kan følge med. De røde partier, der vil gennemføre det her har en virkelighedsfjern fornemmelse for, hvor mange odenseanere, der køber biler til 30.000-50.000 kroner. De elbiler findes ikke.

16554-2b6596a0

De Lokalnationale

De Lokalnationale

Christel Gall, spidskandidat, De Lokalnationale


- Det er tidsfristen, jeg har et problem med. Man skal selvfølgelig kigge på afviklingen af den grønne bilisme. I 2030 hedder det ingen hybridbiler, dieselbiler og benzinbiler. Der er for mange af vores borgere i byen, der ville skulle skille sig af med deres bil for at kunne komme til og fra arbejde. Vi har ikke ladestandere til at kunne implementere det her. Man har ikke kigget på vugge-til-grav-regnskabet for de forskellige biltyper og motorcykler, og så længe man ikke har kigget på det, synes jeg det er urimeligt at tvinge folk til at skifte køretøj. 

281012-04d639f2

Frihedslisten

Frihedslisten

Birthe Lundgaard, spidskandidat, Frihedslisten


- I det store hele vil jeg have færre biler i bymidten. Jeg ved, det er på bekostning af butikkerne. Jeg forestiller mig, at det skal indføres, men med mulighed for at parkere hensigtsmæssige steder, så man stadig kan komme ind til byen via offentlig transport. Så skal vi ikke blive ved med at tage hensyn til de store centre udenfor byen, som jo trækker som magneter. 

281268-36895767

Enhedslisten

Enhedslisten

Reza Javid, spidskandidat, Enhedslisten


- Vi mener, at vi skal følge alle anbefalinger fra taskforcen – herunder forslaget om nulemissionzone. Men vi har ikke lagt os fast på hvor stor eller lille zonen skal være. Det skal vi finde ud af, når vi arbejder med mobilitetsplanen. Det er vigtigt, at vi har udbygget og investeret i den kollektive transport, så det ikke bliver vanskeligt at komme til centrum, når zonen skal indføres.

14669-b543ed9f

Alternativet

Alternativet

Jacob Holm, spidskandidat, Alternativet


- Jeg er helt klar for en nulemissionszone. Transportensektoren og særligt privat bilisme og fylder rigtig meget i den her klimaudfordring, vi kæmper med. Derfor kommer man ikke udenom at se på, hvordan man reducerer udledningen af CO2 fra transportsektoren.