I det fynske folks tjeneste

Ny aftale om post til småøer og landområder

Sammenslutningen af Danske Småøer, foreningen "Landsbyerne i Danmark" og Post Danmark har indgået en ny aftale om postbetjening.

Post Danmark vil øge information til virksomheder i landdistrikterne for på den måde at støtte erhvervsudviklingen i de små samfund. Det blev en af konklusionerne på det sidste møde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer, foreningen "Landsbyerne i Danmark" og Post Danmark.

- Vi er på vores møder blevet klar over, at Post Danmarks muligheder for at bidrage til erhvervsudviklingen i de små samfund ikke er tilstrækkeligt kendt blandt de lokale virksomheder og organisationer, siger vicedirektør Søren Ravn Jensen, Privatkunder, Post Danmark.

Post Danmark spille en vigtig rolle

Samtidig bliver udgivere af blade i små oplag på øerne tilbudt en særlig ordning. Efer aftalen vil det fortsat være muligheden  bestille frimærker og pakkelabels via telefonen, og den særlige kuvertordning til betaling af regninger opretholdes.

- Det er afgørende at sikre en erhvervsudvikling i landdistrikterne, der kan være med til at bevare og skabe arbejdspladser og liv på landet. I det arbejde spiller Post Danmark en stor og vigtig rolle, og jeg er derfor glad for, at Post Danmark vil være med til at understøtte dette vigtige arbejde, siger formand for "Landsbyerne i Danmark" Carsten Abild fra Bogense.