I det fynske folks tjeneste

Ny asfalt på Den Fynske Motorvej

En del af Fynske Motorvej (E20) er efterhånden så nedslidt, at den skal have ny asfalt.

Vejdirektoratet vil samtidig udføre en række øvrige arbejder; græsslåning, brøndrensning, rabatafhøvling og udskiftning af autoværn og tavler.

Det drejer det sig om strækningen mellem tilslutningsanlæggene <57> Nørre Åby og <58> Middelfart i begge retninger.

Det vil til tider være nødvendigt at flytte trafikken under arbejdet, og der vil blive skiltet tydeligt.

Der vil være en hastighedsbegrænsning på 70 km/t ved vejarbejdet. Lokalt dog 50 km/t.

På grund af indsnævring af kørebanebredden fra to til ét spor vil der være risiko for kødannelser.

Vejdirektoratet udfører belægnings-, stribe- og afspærringsarbejdet i samarbejde med Lemminkäinen A/S.

Det tilstræbes at gøre arbejdet hurtigt færdigt, så generne for trafikanterne mindskes mest muligt, oplyser Jesper Stokholm fra Vejcenter Syddanmark.

Arbejdet vil blive udført i 5 etaper.

Etape 1 (28. september - 1. oktober): Bortfræsning af eksisterende asfalt

Arbejdet vil foregå som natarbejde i det østgående spor mellem tilslutningsanlæggene <58> Middelfart og <57> Nørre Åby.

Rasteplads Lillebælt S vil være lukket fra den 29. september til den 1. oktober.

I hele perioden vil vejen inkl. rastepladsen som minimum være åben for normal trafik fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 18.00 om aftenen.

Etape 2 (4. - 6. oktober): Bortfræsning af eksisterende asfalt

Arbejdet vil foregå som natarbejde i det vestgående spor mellem tilslutningsanlæggene <57> Nørre Åby og <58> Middelfart.

Fra- og tilkørselsrampen <57> Nørre Åby, vestgående retning samt Rasteplads Lillebælt N vil være spærret i perioden.

I hele perioden vil vejen inkl. rastepladsen som minimum være åben for normal trafik fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 18.00 om aftenen.

Etape 3 (6. - 8. oktober): Udlægning af ny asfalt

Arbejdet vil foregå som natarbejde i det østgående spor mellem tilslutningsanlæggene <58> Middelfart og <57> Nørre Åby.

Rasteplads Lillebælt S vil være lukket den 7. oktober.

I hele perioden vil vejen inkl. rastepladsen som minimum være åben for normal trafik fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 18.00 om aftenen.

Etape 4 (11. - 15. oktober): Udlægning af ny asfalt

Arbejdet vil foregå som natarbejde i det østgående spor mellem tilslutningsanlæggene <58> Middelfart og <57> Nørre Åby.

Rasteplads Lillebælt S vil være lukket den 12. til den 15. oktober.

I hele perioden vil vejen inkl. rastepladsen som minimum være åben for normal trafik fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 18.00 om aftenen.

Etape 5 (18. - 22. oktober): Udlægning af ny asfalt

Arbejdet vil foregå som natarbejde i det vestgående spor mellem tilslutningsanlæggene <57> Nørre Åby og <58> Middelfart.

Fra- og tilkørselsrampen <57> Nørre Åby, vestgående retning samt Rasteplads Lillebælt N vil være spærret i perioden.

I hele perioden vil vejen inkl. rastepladsen som minimum være åben for normal trafik fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 18.00 om aftenen.