I det fynske folks tjeneste

Ny behandlingsmetode forbedrer nyrepatienters livskvalitet

En ny behandlingsform, der gør det muligt at tilbyde dialysebehandling til nyrepatienter i deres eget hjem, vil øge livskvaliteten mærkbart for flere hundrede fynske patienter.

-

En ny behandlingsform, der gør det muligt at tilbyde dialysebehandling til nyrepatienter i deres eget hjem, vil øge livskvaliteten mærkbart for flere hundrede fynske patienter.

Den nye behandlingsmetode betyder, at nyrepatienterne slipper for at møde op på sygehuset 3-4 gange ugentligt til timelange dialysebehandlinger. I stedet får patienterne fra august besøg af en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent, og behandlingen kan så foretages i patientens eget hjem.

- Det er selvfølgelig især problematisk for patienter med alvorlige og kroniske sygdomme, der kommer til at bruge en meget stor del af deres tid på selve behandlingen. Med dette projekt håber vi at kunne give en mindre indgribende behandling, og at livskvaliteten for borgerne bliver højnet, fordi behandlingen simpelthen ikke griber ind i deres daglige tilværelse på samme måde som hidtil, siger rådmand Villy Larsen(SF) fra Odense Kommune.

Projekt med 20 patienter

Projektet er et samarbejde mellem Odense Kommune og Fyns Amt, og Indenrigs- og Sundhedsministeriets udviklings- og analysepulje har bidraget med 2,3 mio. kr. I projektperioden på to år vil 20 patienter få tilbudt behandlingen i eget hjem, men på sigt kan ordningen udvides til at omfatte mange flere patienter.

- Det er afgjort positivt at afprøve nye og mindre indgribende behandlingsmetoder, men det er også vigtigt, at vi med projektet grundigt beskriver de mange forskellige aspekter - det faglige - det menneskelige og også det økonomiske. Vi skal helst være i stand til at udnytte nye behandlingsmetoder uden at blive fanget i organisatoriske og økonomiske begrænsninger, siger Poul-Erik Svendsen(S), fmd. for Sygehusudvalget i Fyns Amt.