I det fynske folks tjeneste

Ny bille fundet på Sprogø

En ny billeart har slået sig ned i et vadeområde, der er opstået i forbindelse med byggeriet af Storebæltsbroen på Sprogø. I det hele taget er der sket en hel del med øens natur, siden broen blev bygget

-

En ny billeart har slået sig ned i et vadeområde, der er opstået i forbindelse med byggeriet af Storebæltsbroen på Sprogø. I det hele taget er der sket en hel del med øens natur, siden broen blev bygget

Det nyeste fund er en lille rovbille med det videnskabelige navn: Tomoglossa Heydemanni, der er fundet for første gang i Danmark.

Den er formentlig blevet båret midt ud i Storebælt af en vind nede fra det nordtyske vadehavsområde, hvor billen er almindelig.

Biolog Palle Jørum, der til daglig er gymnasielærer på Fyn, siger til DR Regionalen i Næstved, at fundet af rovbillen dog ikke kan betegnes som en biologisk sensation. Der bliver hvert år fundet helt op til 10 nye billearter i Danmark, forklarer Palle Jørum.

Flere spændende fund
Fundet af billen er et af resultaterne af et stort miljøprogram, som Storebæltsforbindelsen tog fat på sidste år med blandt andet undersøgelse af biller, fugle, sommerfugle og planter, oplyser forbindelsens miljøchef, Carsten Thomsen.

Udover den lille rovbille har biologerne fundet endnu en bille, der ikke tidligere er set i Danmark. De har også fundet otte arter, der er på den såkaldte \"rødliste\" over truede arter. Og biologerne har foreløbig talt 305 arter af biller på den lille ø.

Også fuglene har det godt ude midt i Storebælt. Siden midten af 1990\'erne er antallet af ynglende og rastende fugle på Sprogø mere end fordoblet.