I det fynske folks tjeneste

Ny fynsk hjemmeside om demens

Pårørende og andre med brug for viden om demens og mulighederne for hjælp kan nu finde det på nettet. Både fagfolk og fynboer i al almindelighed kan få konkret viden om demens og behandlingstilbuddene på Fyn på en ny hjemmeside oprettet af Fyns Amt og 29 fynske kommuner i fællesskab.  

-

Pårørende og andre med brug for viden om demens og mulighederne for hjælp kan nu finde det på nettet. Både fagfolk og fynboer i al almindelighed kan få konkret viden om demens og behandlingstilbuddene på Fyn på en ny hjemmeside oprettet af Fyns Amt og 29 fynske kommuner i fællesskab.  


Viden om demens til borgere og fagfolk samme sted

Hjemmesiden indeholder en borger-del med omfattende beskrivelse af demens, årsagerne til sygdommen og en checkliste med 10 tegn på demens.

Samtidig er hjemmesiden borgernes vejviser i det offentlige system, hvor de forskellige behandlingstilbud hos praktiserende læge, på sygehuse samt støtten fra kommunerne kan være vanskelige at overskue.  

For fagfolk
Hjemmesidens anden halvdel henvender sig til fagfolk, for eksempel til praktiserende læger, plejepersonalet på sygehusene og til demenskoordinatorer i kommunerne.

Her er faglig information om demens, hvordan diagnosen stilles, om medicin og hjernescanning og en detaljeret beskrivelse af fordelingen af arbejdsopgaverne mellem de forskellige faggrupper og institutioner.  

Bredt samarbejde
Den fynske demens-hjemmeside er et af initiativerne i "Samarbejdsmodellen på demensområdet", som 29 fynske kommuner og Fyns Amt er gået sammen om. Samarbejdsmodellen skal sikre, at indsatsen på demens-området udgør en samlet helhed med den enkelte demente borger og hans eller hendes pårørende i centrum. Også frivillige organisationer som Alzheimerforeningen har deltaget i arbejdet.