I det fynske folks tjeneste

Ny kæmpeskov ved Odense

02:04

Ny kæmpeskov på vej ved Odense. Arealet svarer til næsten 500 fodboldbaner.

1 af 2

Ny kæmpeskov på vej ved Odense. Arealet svarer til næsten 500 fodboldbaner.

VandCenter Syds har overdraget 192 hektar jord til Naturstyrelsen, og dermed til staten og borgerne i Odense.

De 192 hektar jord er en del af det samlede skovrejsningsprojekt for Elmelund, der omfatter i alt ca. 360 hektar jord.

Skov beskytter drikkevand

Det nye skovområde i Elmelund vest for Odense er resultatet af en historisk aftale mellem VandCenter Syd, Naturstyrelsen og Odense Kommune i 2001.

Formålet at tilbyde odenseanerne et helt unikt og bynært skov- og naturområde, og samtidig at beskytte det vigtige grundvandsmagasin under markerne.

Under markerne i Elmelund ligger nemlig det grundvandsmagasin, der i fremtiden skal levere op mod 1/3 af drikkevandet til Odenses borgere.

Ved at plante skov på området bliver der ikke sprøjtet med gift.

Tre parter bidrager

Opkøbet af de i alt ca. 360 hektarer jord i Elmelund samt etablering af skov, natur og friluftsfaciliteter finansieres i fællesskab af VandCenter Syd, Naturstyrelsen og Odense Kommune.

VandCenter Syd bidrager med ca. 67 millioner kroner, Naturstyrelsen med ca. 27 millioner kroner og Odense Kommune budgetteret med ca. 13 millioner kroner.

Desuden vil der kunne hentes tilskud fra EU til plantningen af skov.

Læs mere

Tidsplan

2012:
Odense kommune arbejder på overtagelse af de resterende 46 ha fra Vandcentret i den kommunale del af skovrejsningsområdet.
2012 første halvår:
Færdiggørelse af ejendomsovertagelserne.
Forundersøgelser på arealerne mht planlægningsmæssige bindinger, servitutter, jordbundsforhold, etc. kan begynde.
2012 sidste halvår:
Borgerinddragelse – aktiviteter, hvor borgerne får mulighed for at komme med ønsker og gode ideer til, hvordan det nye skov- og naturområder skal se ud og hvilke friluftsfaciliteter der skal være.
2012-2013 vinterperioden:
Planlægning af det nye skov- og naturområde, herunder detailplanlægning, indhentning af myndighedstilladelser, etc.
2013- 2015:
Plantning af skov, etablering af ny natur, anlæg af parkeringspladser, skovveje og stier, samt friluftsfaciliteter.

Ved du noget? Så send os et tip