I det fynske folks tjeneste

Ny organisering af store byprojekter i Odense

Det bliver en helt særlig enhed, der skal søsætte de kæmpestore opgaver, som Odense Kommune står over for.

Thomas B. Thriges Gade-projektet hører også ind under den nye enhed.

Det oplyser kommunen onsdag, efter at Økonomiudvalget vedtog beslutningen om at etablere en særlig, selvstændig "udfører-enhed".

Den skal sikre en sammenhængende planlægning, udførelse og kommunikation af de store projekter - som lukningen af Th. B. Thriges Gade, etablering af letbanen, kanalforbindelsen og omdannelsen af området ved SDU.

Enheden får ingen myndighedsopgaver - opgaver som f.eks. miljø- og lokalplaner vil stadig sortere under By- og Kulturforvaltningen, og det skal grundigt undersøges og defineres hvordan snitfladerne er til kommunen og forvaltningerne i øvrigt.

- De markante projekter vil medføre nogen af de største forandringer nogensinde i Odense. For at sikre et samlet fokus samler vi derfor ekspertisen fra både By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen i en enhed, der sammen med eksterne partnere får ansvaret for at udføre de politiske beslutninger, siger Stadsdirektør Jørgen Clausen.

Sagen har ført til et opgør mellem byens borgmester Jan Boye (Kons.) og rådmand Anker Boye (Soc.dem) omkring fordelingen af ansvar og opgaver blandt byens politikere. De to socialdemokratiske medlemmer af udvalget stemte imod idéen.