I det fynske folks tjeneste

Ny teknik til rensning af spildevand undersøges

Odense Vandselskab og Fyns Amt deltager i et forsøg på at rense såkaldt overløbsvand fra kloaksystemet i Odense. Håbet er at mindske forureningen af Odense Å eller fjerne den helt fra Ejby Mølle Renseanlæg.

-

Odense Vandselskab og Fyns Amt deltager i et forsøg på at rense såkaldt overløbsvand fra kloaksystemet i Odense. Håbet er at mindske forureningen af Odense Å eller fjerne den helt fra Ejby Mølle Renseanlæg.

Forsøget omfatter fire nye renseforanstaltninger af overløbsvandet, som hidtil er blevet ledt urenset udenom renseanlægget. Gennem to år tages der målinger af vandet i selve rensebygværket og i Odense Å for at undersøge, hvor godt spildevandet renses for forskellige stoffer og bakterier.

Når det regner kraftigt skåner man Ejby Mølle Renseanlæg ved at opsamle det overskydende vand i et særligt bassin. Når det løber fuldt, ledes overløbsvandet ud i Odense Å - hidtil uden rensning.

Med den ny teknik kan miljøskaderne forhåbentlig begrænses eller helt fjernes.

 

De står bag forsøget

Projektet er et samarbejde mellem Odense Vandselskab, Fyns Amt, Århus Kommune, Århus Amt, Københavns Energi og Miljøkontrollen i København.

Det koster 6,75 millioner kroner og får 2,67 millioner kroner i EU-støtte.