I det fynske folks tjeneste

Nyborg opretter et udsatteråd

Social- og Familieudvalget har besluttet, at etablere et Råd for socialt udsatte i Nyborg Kommune.

Social- og Familieudvalget har besluttet, at etablere et Råd for socialt udsatte i Nyborg Kommune.

Rådet for socialt udsatte får til opgave at rådgive Byrådet i forhold til kommunale indsatser målrettet socialt udsatte borgere.

Rådet skal også være høringspartner i relevante spørgsmål på udsatte.

Udpeges af Social- og Familieudvalg

Rådet for socialt udsatte skal bestå af 6 - 10 medlemmer.

Medlemmerne vil komme fra interesseorganisationer, borgere fra målgruppen samt fagpersoner ansat i kommunen. Rådets medlemmer skal enten bo eller have anden lokal forankring i kommunen.

Medlemmerne udpeges af Social- og Familieudvalget efter indstilling fra interesseorganisationer.

- Rådet får til opgave at forstærke det fælles ansvar for de udsatte borgere i Nyborg Kommune samt at ajourføre udsattepolitikken, oplyser Nyborg.dk.

Rådet for socialt udsatte skal derfor fagligt rumme viden indenfor områder som hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere m. fl.