I det fynske folks tjeneste

Nyborg-ruller: Fremgang hos Daloon spist af lønstigninger

Omsætningen steg med knap seks procent til 182 millioner kroner hos Daloon sidste år. Salgsfremgangen blev dog spist af lønstigninger.

2016 blev året, hvor familievirksomheden Daloon i Nyborg skiftede hænder fra Hemming Van til den hollandske fødevarekoncern og kapitalfond Izico Food.

Og målt på udviklingen i salget, har virksomheden gjort det godt under de nye ejere.

Omsætningen af frosne færdigretter og forårsruller steg fra 172 til 182 millioner kroner, men desværre faldt indtjeningen fra 6,6 millioner kroner til blot 13.000 kroner før skat.

Indtjeningstilbagegangen skyldes først og fremmest øgede personaleomkostninger.

Virksomheden beskæftigede sidste år 87 heltidsansatte mod 85 medarbejdere året i forvejen.

Men den ordinære primære drift var også negativ med et minus på 1,7 millioner mod et plus på 3,9 millioner i 2015.. 

Daloon-ledelsen forholder sig til, at væksten i omsætningen er tilfredsstillende, men ikke til den faldende indtjening. 

Ifølge ledelsesberetningen oplever Daloons produkter en stabil og voksende trend både i Storbritannien/Irland samt Norden og Tyskland.

Overordnet forventer ledelsen en positiv udvikling i 2017 og en vækst på niveau med 2016, hedder det.