I det fynske folks tjeneste

Nye arkæologiske undersøgelser ved Nyborg Slot

Torvet i Nyborg bliver undersøgt for arkæologiske fund i forbindelse med restaureringsprojektet på Nyborg Slot.

Mandag begyndte Østfyns Museer arkæologiske undersøgelser på Torvet i Nyborg. Det er en forskningsgravning, der skal give ny viden i forbindelse med det store bygge og restaureringsprojekt på Nyborg Slot.

Torvet indgår som en central del af projektet, da det var en integreret del af det byrum, som Christian 3. skabte i forbindelse med udvidelsen af Nyborg Slot og anlæggelsen af den nøje planlagte residensstad Nyborg i 1530erne og 1540erne.

Undersøgelserne er derfor af største vigtighed forskningsmæssigt også som forudsætning for projektet, da der ikke tidligere er foretaget arkæologiske undersøgelser på Torvet.

Torvet blev anlagt som kongelig turneringsplads foran Nyborg Slot. Det fik sin nuværende udstrækning i slutningen af 1540'erne.

Fra skriftlige kilder ved man, at kong Christian 3. opkøbte en 4-5 gårde, der angiveligt har ligget med facaden mod gaden, der nu afgrænser Torvet mod syd, for derefter at rive dem ned med henblik på at anlægge pladsen.

Kranier og nedrevne huse

Målet er at konstatere kulturlagenes tykkelse, matrikelskel og eventuelt at finde bygningsrester af de nedrevne byhuse.

Derudover forhåbentligt at be- eller afkræfte byrygters beskrivelse af fund af knogler og kranier på Torvet i et omfang, der kunne antyde en hidtil ukendt kirke med kirkegård, som kan være ældre end den nuværende Vor Frue Kirke grundlagt i 1380'erne.

Torvets nuværende udseende stammer i alt væsentligt fra 1963. Der skal åbnes en række felter, strategisk spredt ud over Torvet, men naturligvis ikke på samme tid.

Udgravningerne forventes at vare i 13 uger og resultaterne vil formidles undervejs. Udgravningerne på Torvet suppleres af forskningsgravninger ved Nyborg Slot.

Ved du noget? Så send os et tip