I det fynske folks tjeneste

Nye færger til Spodsbjerg-Tårs-overfarten

Rederiet Færgen (tidligere NFS) sætter i begyndelsen af 2012 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg - Tårs.

Rederiet Færgen (tidligere NFS) sætter i begyndelsen af 2012 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg – Tårs.

Skibene skal bygges på det tyske værft JJ Sietas i Hamborg, og den nyeste teknologi bliver taget i brug for at skåne miljøet.

De tre nye færger kan sejle på bio-diesel, og er forberedt til LNG (Liquid Natural Gas - flydende naturgas).

For at sejle effektivt og brændstofbesparende skal færgens fart tilpasses vand- og bundforhold, og derfor vil de nye færger få installeret den nyeste computerteknologi, som færgens kaptajn kan støtte sig til før og under sejladsen.

I aftalen indgår også en ny færge til Samsø-ruten, der vil blive leveret i andet halvår af 2011 til Hou - Sælvig-overfarten, mens færgerne til Spodsbjerg-Tårs-overfarten vil blive leveret første halvår 2012.

Når den første af de nye færger indsættes på Samsø-ruten, vil færgen KANHAVE blive overflyttet til Bøjden-Fynshav-overfarten.