I det fynske folks tjeneste

Nye forslag til skolestruktur i Faaborg-Midtfyn

Børne- og Undervisningsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune har fået udarbejdet fire nye forslag til en ny struktur for skolerne i kommunen.

Det drejer sig om:

o Samling af heldags-klasserne fra Rolfsted Skole og Aastrup Heldagsskole med fremtidig placering på Heden-Vantinge Skole

o Samling af skolerne i Brobyområdet: Der er udarbejdet to alternative forslag: Alternativt forslag 1 fastholder 7.-9. klasse på Pontoppidanskolen. Nr. Broby afdelingen nedlægges og eleverne flyttes til Pontoppidanskolen. Allested-Vejle bliver en afdeling af Carl Nielsen Skolen.

o Samling af skolerne i Brobyområdet: Alternativt forslag 2 fastholder også 7.-9. klasse på Pontoppidanskolen. Nr. Broby Skole fortsætter, men som en afdeling af Pontoppidanskolen, og Allested-Vejle bliver en afdeling af Carl Nielsen Skolen.

o Overførsel af 7.-9. klasse fra Brahetrolleborg Skole til Sundskolen udvides, så den nu også omfatter overførsel af 7.-9. klasse fra Svanninge og Horne, som overføres til Toftegårdsskolen.

I høring til september

Børne- og Undervisningsudvalget holder møde 19. august.

Her vil udvalget genoptage de sager, der blev udsat 11. august, fordi man ønskede yderligere alternativer belyst.

Når udvalget har behandlet forslagene til ændringer i skolestrukturen vil de efterfølgende blive behandlet af økonomiudvalget den 30. august.

Kommunalbestyrelsen forventes at tage stilling til forslagene på deres møde 14. september, hvorefter de sendes i høring i 8 uger fra 16. september til 11. november 2010.

- Udarbejdelsen af de alternative forslag er dels et udtryk for, at vi har taget nogle af de signaler. vi har fået fra borgerne til efterretning,
men de er også et udtryk for, at vi har lyttet til de signaler vi har fået fra vores kolleger i kommunalbestyrelsen, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget Jakob Holm.