I det fynske folks tjeneste

Nye problemer for minkfarm-planer i Nr. Lyndelse

Planerne om en minkfarm i Nr. Lyndelse er løbet ind i nye vanskeligheder. Nu skærper også Fyns Amt kravene til det omstridte projekt.

1 af 2

Først gav Årslev Kommue landmand Anders Hesel Rasmussen lov til at bygge en minkfarm i Nørre Lyndelse. Senere trak kommunen tilladelsen tilbage efter protester fra beboere i området.

Og torsdag bestemte Fyns Amt så, at der skal laves en såkaldt VVM-undersøgelse. Det betyder at minkfarmens virkning på miljøet skal undersøges før der tages stilling til om projektet kan realiseres.

Det faldet De Fynske Landboforeninger for brystet.

Politisk afgørelse

- Vi er utroligt skuffede over den afgørelse, som Fyns Amt har truffet. Vi har opfyldt de krav, som amtet har stillet til os og så træffer man det, som jeg vil kalde en ren politisk afgørelse, siger Niels Rasmussen, der er formand for De Fynske Landboforeninger.

- For langt de fleste husdyr har vi nogle sikre målemetoder, der kan afgøre, hvor meget naboerne bliver generet af produktionen. Men det har vi ikke for mink. Derfor har udvalget følt, at der var behov for at man fik analyseret det her nærmere, så at man ikke kommer til at genere en masse naboer, siger Steen Møller (K), der er formand for Miljø- og Trafikudvalget i Fyns Amt.

Naturklagenævnet også involveret

Naturklagenævnet har i forvejen en klage liggende fra Anders Hesel Rasmussen. Nævnet skal tage stilling til om det er i orden at Årslev kommune har trukket sin oprindelige tilladelse tilbage.