I det fynske folks tjeneste

Nye togspor i Storebælts tunnel

Tunnelen under storebælt skal have nye jernbanespor. De næsten 10 år gamle spor er tærede og nedbrudte, så en udskiftning er nødvendig.

I alt skal 110 m jernbanespor  udskiftes i hvert af de to 8 km lange tunnelrør under Storebælt. A/S Storebælt foretager reparationen som en del af det løbende vedligehold af jernbanestrækningen mellem Korsør og Nyborg.

Udskiftningen af sporene foretages midt i tunnelen, dvs. i det dybeste punkt, som er ca. 75 m under havets overflade.

Udskiftningen begynder på lørdag og slutter 31. marts, og arbejdet vil kun påvirke togdriften i mindre grad. Mens arbejdet står på vil togtrafikken skulle benytte det andet togrør.