I det fynske folks tjeneste

Nye udgravninger på Nyborg Slot

Nu fortsætter de arkæologiske udgravninger i forbindelse med forundersøgelserne til det store bygge og restaureringsprojekt på Nyborg Slot.

Nu fortsætter de arkæologiske udgravninger i forbindelse med forundersøgelserne til det store bygge og restaureringsprojekt på Nyborg Slot.

For fjorten dage siden begyndte arkæologerne på Torvet, der blev anlagt som kongelig turneringsplads i forbindelse med udvidelsen af Nyborg Slot og anlæggelsen af den planlagte residensstad i Nyborg i 1530erne og 1540erne.

Nu begynder udgravningerne ved selve slottet, hvor arkæologerne gik i gang i mandags.

De arkæologiske undersøgelser er en forskningsgravning, der skal give ny viden om slottets historie og dermed også fungere som forudsætning for restaurerings og byggeprojektet på Nyborg Slot.

Der graves lige nu i området mellem den bevarede vestfløj og den tidligere Danehofcafé, nu slotsbutik.

Der er tidligere påvist jordfaste murrester og muligvis gulvlag, og der eksisterer ældre efterretninger, der antyder tilstedeværelsen af en mulig kælder.

Endelig er der oplysninger om et tårn på ydersiden af den nu nedbrudte nordfløj.

Det er samtidigt stedet, hvor den nye museumstilbygning skal forbindes med den bevarede fløj, så det er ekstremt vigtigt at vide præcis, hvad der gemmer sig under jorden i dette område.

Graver i kælderen

Derudover skal der graves inde i selve slottes kælder, hvor formålet er at få helt ny viden om gulvlagene og de forskellige faser af udbygningen af slottet i middelalderen.

Endelig skal der graves på mellemstykket mellem slottet og Torvet, hvor Nyborg Bibliotek nu ligger.

Her lå broforbindelsen til slottet i middelalderen, og formålet er at få klarhed over kulturlag og eventuelle rester af bygningskonstruktioner i dette område.

Allerede på torsdag fortsætter udgravningerne på Torvet. Historien bliver for alvor gravet frem i Nyborg for tiden, så man sikrer og aktiverer den for fremtiden.